Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Dialoog Nederlandse academische gemeenschap en fossiele-energiesector 

15 december 2023
Sterk gevoel van betrokkenheid in academische gemeenschap 

Op 4 december verdiepten rectores magnifici, bestuursleden en wetenschappelijke experts van de Nederlandse universiteiten zich samen met KNAW, NWO en UNL in de verschillende posities van elke universiteit, de consequenties van het kritisch bekijken of stopzetten van onderzoekssamenwerkingen met de fossiele-energiesector en hoe de academische gemeenschap samen kan werken aan het versnellen van de energietransitie.  

Dit was de eerste sessie van een serie constructieve dialogen die VU Amsterdam in samenwerking met De Balie Amsterdam organiseert naar aanleiding van het besluit dat VU Amsterdam dit voorjaar nam over onderzoekssamenwerkingen met fossiele-energiebedrijven. Deze eerste dialoog was opgedeeld in drie 'rondes' waarin de deelnemers elkaars standpunten verkenden en hoe ze op dit punt zouden kunnen samenwerken. Er was een sterk gevoel van betrokkenheid onder de deelnemers om actief van elkaar te leren. 

Veel universiteiten werken momenteel aan een beleid of ontwikkelen richtlijnen over de vraag of ze willen samenwerken met de fossiele-energiesector en onder welke voorwaarden. De verschillende inzichten, dilemma's en mogelijke oplossingen werden met elkaar gedeeld. In lijn met het statement van VU Amsterdam is de meerderheid van de deelnemers van mening dat we actief moeten zoeken naar hoe de wetenschap impact kan hebben op en kan helpen bij het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Daarom werd de nadrukkelijke wens geuit van alle deelnemers dat ze ook graag deelnemen aan de komende dialogen. De eerstvolgende dialoog vindt plaats op 12 maart 2024 waar naast de academische gemeenschap, vertegenwoordigers van maatschappelijke partners en de fossiele-energiesector aan zullen deelnemen.