Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Debatteren in de pop-up huiskamer van NEWConnective

22 maart 2023
Nadenken over wie je bent en bespreken wat je moeilijk vindt. Dat kunnen studenten en jongeren bij NEWConnective. Dit zingevingsplatform van de VU organiseert uiteenlopende bijeenkomsten. Van kleinschalige rouwgroepen en het lezen van de Perzische filosoof Rumi, tot podcasts en een wandeling in de botanische tuin.

Tekst: Shirley Haasnoot  |  Foto's: David Meulenbeld

Zo’n tien jonge mensen, voornamelijk VU-studenten, buigen zich in de 3D-ruimte in het Hoofdgebouw over de woorden van de Perzische dichter, filosoof en mysticus Rumi. You're rooted to the earth like grass, schreef hij in de dertiende eeuw. And though you nod your head to wind, you still don’t know. De bijeenkomst is in het Engels omdat ook internationale studenten aanwezig zijn. Er worden geen cijfers gegeven of studiepunten gehaald. Wel hebben de aanwezigen de gelegenheid om met leeftijdgenoten te spreken over de grote vragen in het leven. Want wie zijn we en waarom zijn we op aarde?

Drie Rumi-bijeenkomsten worden deze weken georganiseerd door NEWConnective, het interlevensbeschouwelijk zingevingsplatform in Amsterdam. Het platform bestaat sinds 2014 en is bedoeld voor studenten en jongeren van alle achtergronden tot 27 jaar. Het wil een veilige ruimte bieden waarin studenten zichzelf en anderen kunnen leren kennen en waarin ze zich persoonlijk, creatief en professioneel kunnen ontwikkelen. Sinds een paar jaar maakt het onderdeel uit van de VU, waarna het zich meer op VU-studenten is gaan richten, maar ook andere jongeren zijn welkom. Vanaf het begin wordt het gesubsidieerd door de VUvereniging.

Selma Boulmalf (25) is programmamaker binnen het zeskoppige team van NEWConnective en nam het initiatief tot de Rumi-leesgroep. ‘Iedereen kan meedoen aan deze close readings’, vertelt ze. ‘We reflecteren met een kleine groep op de tekst en praten over de samenhang met ons eigen leven’. Boulmalf studeerde twee jaar geleden af in Religiewetenschappen aan de VU en levert binnenkort haar masterscriptie in. ‘Ik wilde bij NEWConnective graag islamitische filosofen behandelen’, zegt ze. ‘Zo kwam ik bij Rumi uit. Het is opmerkelijk dat zijn poëzie, vooral in het Engels, vaak heel vrij vertaald is. Soms is er van alles aan toegevoegd. Ook dat vind ik interessant om met elkaar te bespreken.’

Voor NEWConnective nodigt Boulmalf ook de Iraans-Nederlandse schrijver Kader Abdolah uit voor een lezing over Rumi. Vorig jaar verscheen zijn novelle Wat je zoekt, zoekt jou, over het leven van de Perzische filosoof. Achterin het boek nam Abdolah een deel van diens werk op, waaronder ruim negentig gedichten, vertaald in wat de schrijver ‘Abdolah-Nederlands’ noemt. De bijeenkomst zal deels in het Engels zijn of misschien simultaan vertaald worden, vertelt Boulmalf, omdat de VU-gemeenschap inmiddels vele nationaliteiten telt. Op een populatie van bijna tweeëndertigduizend studenten komen zo’n vijfduizend studenten uit het buitenland.

Het team van NEWConnective weet via Instagram en met podcasts duizenden studenten te bereiken

Jonge mensen met verschillende nationaliteiten, levensbeschouwelijke achtergronden en waarden bijeen brengen, dat doet NEWConnective op veel manieren. Zo staat in de centrale hal van het VU-gebouw geregeld een pop-up huiskamer, inclusief planten en een schemerlamp. Studenten kunnen hier binnenlopen om over een filosofische stelling op het whiteboard te debatteren, of gewoon voor de gezelligheid. Ook weet het team via Instagram en met podcasts duizenden studenten te bereiken. Vaak worden grote thema’s aangeroerd. Deze winter liep NEWConnective-programmamaker Marc Lamain (27) met zo’n tien studenten naar de botanische tuin aan de Zuidas, om na te praten over podcastaflevering ‘Relating to Nature’. De deelnemers kregen een potlood en opschrijfboekje om te tekenen en te journalen - hun gedachten van zich af te schrijven.

‘Het is een moeilijke tijd voor jonge mensen’, zegt predikant Marleen Blootens (40). Ze studeerde Theologie aan de VU en is sinds twee jaar programmamaker en studentenpastor bij NEWConnective. ‘Veel studenten voelen zich machteloos in een wereld waar ze nauwelijks invloed op kunnen uitoefenen.’ Ze noemt klimaatpessimisme en identiteitsvraagstukken, financiële zorgen en de druk om tentamens te halen. Daarnaast spelen ook de tijdloze kwesties waarmee studenten soms kunnen worstelen, zoals relaties, familie en mentale gezondheid.

Rouw komt ook na het verlies van gezondheid door long Covid

Voor NEWConnective begeleidt Blootens een Nederlandstalige en een Engelstalige rouwgroep met hooguit zeven tot acht deelnemers. De groepen bestaan uit jonge mensen die een ouder of andere dierbare geliefde hebben verloren. Maar rouw komt ook in andere vormen, zoals na het verlies van gezondheid door long Covid. Of als het niet goed gaat met studeren. Samen met Boulmalf werkt Blootens aan een programma voor pretend-studenten, die niet meer studeren maar dat niet durven toegeven.

Een gesprek over mentale problemen, het is niet makkelijk om studenten hiervoor te bereiken. Dat geldt ook voor zingeving en geloof, thema’s die erg belangrijk zijn voor jonge mensen. ‘Het kan heel heilzaam zijn om bewust na te denken over wie je bent, en je uit te spreken waarmee je worstelt, wat je kwetsbaar maakt’, zegt Blootens. ‘Bij NEWConnective maken we daar ruimte voor. Abraham Kuyper zei al: op de VU mag je je levensbeschouwing meenemen.’ 

NEWConnective wordt met een subsidie ondersteund door de VUvereniging.