Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

100 miljoen voor klimaattransitie, VU onderzoekt 'hoopvolle samenwerking'

27 februari 2023
Het Nationaal Groeifonds kent 100 miljoen euro toe aan het project 'Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrij, Circulair en Klimaatbestendig Bouwen en Infrastructuur'. De Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam verzorgt samen met Universiteit Twente het onderliggende onderzoek naar cultuurverandering en nieuwe vormen van samenwerking in klimaattransitie op basis van hoop.

Het projectvoorstel aan het Groeifonds is ingediend door een consortium van 130 partijen uit overheid, markt en wetenschap, waaronder AMS Institute, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, TU Delft, TKI Bouw en Techniek en Bestuurdersnetwerk Infra. Zij zijn ervan overtuigd dat de transitie naar een toekomstbestendige leefomgeving vraagt om een goede synergie van technische en sociale innovaties. 

Hoop als alternatief voor pessimisme

"Grootstedelijke regio's als Amsterdam staan voor een enorme opgave," zegt Jan Jorrit Hasselaar, directeur van het Amsterdam Centre for Religion & Sustainable Development (ACRSD), onderdeel van de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. "Het onderhoud aan bijvoorbeeld bruggen, kademuren en wegen is al een enorme klus, maar het klimaatadaptief maken ervan is een nog veel grotere uitdaging." 

Pessimisme, polarisatie en verlamming liggen op de loer, aldus Hasselaar. "Business as usual volstaat niet. Daarom onderzoeken we vanuit theologie, psychologie en economie de vraag of en hoe het goede leven op basis van hoop cultuurverandering en samenwerking in de infrastructuursector kan ondersteunen en verdiepen. Hoop komt in diverse (religieuze) wijsheidstradities naar voren als een alternatief voor pessimisme om ons te verhouden tot radicale onzekerheid." 

Gedeelde inspiratie en vertrouwen

In het voorstel werken de Vrije Universiteit Amsterdam (onder leiding van initiatiefnemer dr. Jan Jorrit Hasselaar en dr. Johan Roeland) en de Universiteit Twente (onder leiding van prof. Ernst Bohlmeijer en dr. Hanneke Scholten) samen op deze lijn van hoop in een interdisciplinair onderzoeksprogramma tussen beide universiteiten.

Bohlmeijer: "Transities gericht op verduurzaming slagen alleen wanneer de betrokken partijen met verschillende belangen elkaar vinden in een gedeelde inspiratie en vertrouwen. Wij willen daaraan bijdragen met nieuwe instrumenten waarin hoop, empathie, zingeving, verbeeldingskracht en creatief design centraal staan."

Foto: Jos van Zetten (CC BY 2.0)