Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

VU en partners verzorgen taalschakeltrajecten gemeente Amsterdam

4 februari 2022
De Vrije Universiteit Amsterdam gaat voor de gemeente Amsterdam twee taaltrajecten voor inburgering verzorgen: samen met de Hogeschool van Amsterdam de ‘Onderwijsroute’ en als partner van taalaanbieder NLtraining de zogenoemde ‘B1-route’. Deze Onderwijsroute is bedoeld om nieuwe inwoners succesvol te laten inburgeren. De B1-route leidt naar werk en inburgering met een duaal traject, waarbij deelnemers tegelijk de taal leren en werken. Met deze taaltrajecten intensiveert de VU de samenwerking met Amsterdamse onderwijsinstellingen en de gemeente.

Wet inburgering
De nieuwe Wet inburgering is per 1 januari 2022 in werking getreden. Vanaf nu ligt de regie over de inburgering bij de gemeentes en niet meer bij de inburgeraar zelf. Zo bepaalt de gemeente - en dus niet de inburgeraar - bij welke aanbieder onderwijs in de Nederlandse taal en eventuele andere vakken wordt gevolgd.

Onderwijsroute: op weg naar studie
Met de  Onderwijsroute - één van de drie leerroutes van de nieuwe Wet Inburgering - kunnen inburgeraars zich voorbereiden op een vervolgopleiding in het mbo, hbo of wo. De deelnemers leren niet alleen Nederlands op een hoog niveau (B2*), maar ook Engels, wiskunde en zo nodig nog meer vakken, bijvoorbeeld natuur- en scheikunde. Bovendien worden zij begeleid bij de keuze voor een passende en haalbare studie.

Voor deze leerroute zijn onderwijsinstellingen in Amsterdam een samenwerkingsverband aangegaan: het Taalschakeltraject Amsterdam (TSA). Partner van de VU is de HvA. Ook het ROC van Amsterdam  en de Universiteit van Amsterdam werken mee. Alle partijen hebben al veel statushouders begeleid naar een succesvolle studiestart en inburgering en gaan gezamenlijk deze leerroute in de arbeidsmarktregio Amsterdam inrichten. Omliggende gemeentes die willen ‘meeliften’ zijn welkom.

B1-route: op weg naar werk
De wetgever wil dat het niveau Nederlands om in te burgeren op een hoger peil komt om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten (B1*-niveau). NLtraining, een van de grootste taalaanbieders van Nederland, heeft in Amsterdam de Z- en B1-route gegund gekregen, in samenwerking met de VU en NewBees. De VU gaat taalonderwijs verzorgen voor de snelst lerende inburgeraars, opdat zij de Nederlandse taal beheersen voor werk in het midden- en hogere segment van de arbeidsmarkt.

Taalschakeltrajecten bij de VU
Binnen de VU zijn de nieuwe taalschakeltrajecten ondergebracht bij de afdelingen VU-NT2 (Nederlands als tweede taal) en VASVU (voorbereidend jaar anderstalige studenten). Beide afdelingen bieden al jaren taalonderwijs en schakelcursussen aan voor snel lerende inburgeraars en studenten. De medewerkers zijn blij en trots met deze mooie opdracht van de gemeente Amsterdam. Wilma Elsing, opleidingsdirecteur van het Taalschakeltraject van de VU: “Inburgeraars die willen studeren krijgen nu ook écht die mogelijkheid, dat is een enorm winstpunt van de nieuwe wet. Voorheen had niet iedereen met een studiewens voldoende middelen om ook schakelvakken te volgen. Ook waren er grote verschillen in beleid tussen gemeenten. We zijn blij dat deze ambitieuze, vooral jonge inburgeraars straks een diploma hebben waardoor zij kunnen starten met een opleiding of studie. Ze hebben daarmee een beter toekomstperspectief. Deze kans verdient iedereen. En de maatschappij is er ook bij gebaat: er is zo veel talent, dat mag niet verloren gaan!”

*B1 en B2 zijn taalniveaus uit het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen. B1 is nodig om een mbo-opleiding te volgen, B2 soms voor het volgen van een mbo, altijd voor een hbo- of universitaire opleiding.