Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De VU zet Planetary Health op de agenda

6 oktober 2022
VU-microbioloog Remco Kort organiseerde vorig jaar een bijeenkomst in ARTIS rondom de sociale beweging Planetary Health, die de effecten van menselijk handelen op de natuur en de menselijke gezondheid analyseert en aanpakt. Met collega’s van de VU zet hij een nieuw, multidisciplinair honoursprogramma op om kennis over dit thema over te dragen aan de volgende generatie.

UPDATE | 8 augustus 2023

Kort organiseerde de bijeenkomst vanuit de Planetary Health Hub Europe, een nieuw netwerk waarbij meer dan 72 organisaties uit 12 landen zijn aangesloten, waaronder universiteiten en het bedrijfsleven. Het uitgangspunt van Planetary Health, ofwel planetaire gezondheid, is dat het welzijn van de mens afhankelijk is van het welzijn van de aarde. Zo dragen uitdagingen zoals klimaatverandering en milieuverontreiniging bijvoorbeeld bij aan de toename van ziektes. Recent is een conference report gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Challenges met de uitkomsten van dit eerste congres. 

De verbinding tussen mens en natuur
Volgens Kort spelen micro-organismen een onmisbare rol om het kernthema van Planetary Health - de verbinding tussen mens en natuur – goed te kunnen doorgronden. Inzicht in de aanwezigheid en activiteit van met name bacteriën zijn steeds belangrijker in tijden van overbevolking en schaarste, aangezien zij een cruciale rol spelen in alle nutriëntenkringlopen op aarde, of het nu over stikstof-, koolstof- of fosforverbindingen gaat.

“Dit belang is niet alleen evident voor de ecosystemen op onze planeet, maar ook voor die in ons lichaam. Een optimale stofwisseling van bacteriën in onze darmen is van groot belang voor een goede gezondheid. Bovendien is er steeds meer bewijs dat laat zien dat afname van de bacteriële diversiteit in onze natuurlijke omgeving, geassocieerd met onze moderne leefstijl in stedelijke gebieden, bijdraagt ​​aan de huidige epidemie van chronische ontstekingsziekten”, aldus Kort.

Multidisciplinair honoursprogramma
Kort benadrukt dat een transdisciplinaire aanpak essentieel is om een verschil te kunnen maken – Planetary Health vraagt om een aanpak die vanuit verschillende disciplines wordt belicht. Daarom heeft hij met collega’s aan de VU de handen ineengeslagen om een nieuw honoursprogramma op te gaan zetten, waarbij het de ambitie is alle faculteiten van VU te laten vertegenwoordigen. Het honoursprogramma zal voor volgend academisch jaar van start gaan.

Kort gaat aan dit programma werken met Petra Verdonk (Amsterdam UMC – locatie VUmc), Hans Ossebaard (BETA) en Julia Schaumburg (SBE). Kort: “Om te laten zien hoe de gezondheid van de menselijke beschaving afhangt van die van de natuurlijke systemen op aarde is het van belang elementen van Planetary Health te verbinden vanuit verschillende disciplines: van (microbiële) ecologie, ethiek, klimaatpsychologie en voedselsystemen, tot humane gezondheid, beleid, communicatie en sociale rechtvaardigheid.”

Planetary Health Hub Europe
De hub, mede opgezet door de Planetary Health Alliance (PHA) en het European Environment and Sustainable Development Advisory Councils Network (EEAC), is opgericht om beleid, financiering en samenwerking voor de Groene Transitie in Europa te faciliteren. Meer informatie is te vinden op de website van de Planetary Health Alliance.