Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Waarderend teamcoachen als interventie in directieteams

28 juni 2020
In onze praktijk werken wij vaak met bestuurs- en directieteams. In deze executive teams werken vaak sterke persoonlijkheden en kunnen externe druk en spanningen in de organisatie de onderlinge relaties flink op de proef stellen.

Wanneer gekozen wordt voor teamcoaching is de urgentie vaak hoog en zijn de verwachtingen hooggespannen. De vraag is iedere keer weer welke interventies in dergelijke teams passend zijn. In deze en aankomende uitgaven van het TvC beschrijven wij een aantal coachinterventies die wij toepassen in de begeleiding van executive teams om onze ervaringen te delen, inzichten en reacties te ontvangen en zo samen met vakgenoten de praktijk van executive teamcoaching verder te ontwikkelen. 

Ons uitgangspunt hierbij is dat er niet een beste manier van interveniëren is en dat alle interventies ongeveer even effectief zijn (De Haan et al., 2016). Het inzetten van een passende interventie vraagt om een adequate analyse van de bestuurlijk en organisatorische context en het vraagstuk dat speelt in het desbetreffende team. En dit vraagt weer om vakmanschap (kennis hebben van verschillende typen interventies), ervaring (wat werkt er wanneer en bij welk team?) en een goed werkende intuïtie en sensitiviteit (wat vraagt dit team op een diepere laag?). In het eerste artikel van deze reeks gaan we in op hoe executive teamcoaches op een waarderende wijze kunnen interveniëren. Uiteraard kun je deze manier van werken ook toepassen in andere teams, maar omdat de spanningen in executive teams soms van ons vragen ‘om de defensies heen te werken’ achten wij dit type interventie buitengewoon toepasbaar in dit type coaching.

Download het hele artikel

Auteurs: Mieke Reidinga & Yvonne Burger

Ga naar homepage Center for Executive Coaching