Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Schade aan persoonlijke eigendommen

Laatst gewijzigd op 22 september 2021
Als je schade hebt opgelopen aan persoonlijke eigendommen die je gebruikt tijdens de uitoefening van je functie, kun je een verzoek tot schadebehandeling indienen bij de afdeling Corporate Finance van de Dienst Financiën. Informeer ook je afdelingshoofd binnen jouw faculteit of dienst.

Als je schade hebt opgelopen aan persoonlijke eigendommen die je gebruikt tijdens de uitoefening van je functie, kun je een verzoek tot schadebehandeling indienen bij de afdeling Corporate Finance van de Dienst Financiën. Informeer ook je afdelingshoofd binnen jouw faculteit of dienst.

De afdeling Corporate Finance beoordeelt de schade en houdt je per mail op de hoogte van voortgang in de afwikkeling. Het in behandeling nemen van de schade wil niet zeggen dat de VU aansprakelijk is, de VU stelt hiernaar een onderzoek in. Voor schade, die een gevolg is van opzet of roekeloosheid, is de VU niet aansprakelijk.

Schade melden binnen 2 weken

Je wordt verzocht om de schade binnen 2 weken na het incident of voorval te melden met de volgende informatie:

  • naam, VUnetID, adres en telefoonnummers
  • een (uitgebreide) beschrijving van de schade
  • foto’s van de schade
  • locatie en datum van het incident/voorval
  • de omvang van de schade (rekeningen of nota’s meesturen)
  • ondertekende getuigenverklaringen

Alle relevante informatie en documenten mail je naar de afdeling Corporate Finance: schade.fpc@vu.nl

Schade aan VU-eigendommen of aan eigendommen van een derde

Het kan ook zijn dat je tijdens de uitoefening van jouw werkzaamheden schade veroorzaakt aan VU-eigendommen of aan eigendommen van een derde ten opzichte van wie de VU tot vergoeding van die schade is gehouden. In dat geval ben je alleen aansprakelijk wanneer de schade met opzet of door bewuste roekeloosheid is veroorzaakt. Wanneer de VU dit kan aantonen en je aansprakelijk acht, zal de VU je verzoeken om de schade te vergoeden. 

Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen, kun je contact opnemen met Corporate Finance/dienst Financiën via telefoonnummer (020) 59 85563 of Servicedesk FCO (020) 59 85777.