Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Instantie voor Dierenwelzijn VU-VUmc

Laatst gewijzigd op 19 juli 2022
Om onderzoek met proefdieren te doen of onderwijs met gebruik van proefdieren te kunnen geven moet je beschikken over een vergunning. Voordat een vergunningaanvraag voor dierproeven kan worden ingediend, moet deze zijn afgestemd met de Instantie voor Dierenwelzijn VU-VUmc.

Missie en taken

De missie van de Instantie voor Dierenwelzijn VU-VUmc (IvD) is het ondersteunen van alle aspecten van proefdieronderzoek volgens de wettelijke eisen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, in samenwerking met alle betrokken personen van VU en VUmc (AUMC-locatie VUmc). Je kunt ons bereiken via: ivd.amd@vu.nl.

De Instantie voor Dierenwelzijn VU-VUmc is een toegewijd klein team dat de wettelijk verplichte functie vervult in volledige overeenstemming met de regelgeving voor dierenwelzijn volgens de Nederlandse Wet op de dierproeven en de EU Richtlijn 2010/63/EU. We geven advies over en beoordelen de experimentele uitvoering van dierproeven, houden toezicht op dierenwelzijn, registreren en autoriseren personeel van VU, VUmc, en ACTA inclusief externe collaborators betrokken bij proefdieronderzoek binnen onze dierfaciliteit. Ook ondersteunen wij de 3V-principes (Vervanging, Vermindering, Verfijning).

De IvD werkt in nauwe samenwerking met de onderzoekers, het Amsterdam Animal Research Center (AARC), de Dierexperimentencommissie (DEC) en de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). We zijn het primaire aanspreekpunt voor alle dierproefaspecten met de overheidsinstellingen.

Procedure CCD-vergunning

Voor het uitvoeren van dierproeven is een goedgekeurde CCD-vergunning vereist. Voordat iedere vergunningaanvraag bij de CCD kan worden ingediend, moet deze worden afgestemd met de IvD. Na toestemming van de IvD, het indienen bij de CCD en de betaling van de leges door de onderzoeker, voert de DEC een ethische toets uit en beoordeelt of de doelstellingen en belangen van het onderzoek- of onderwijsproject het gebruik van proefdieren rechtvaardigen. Vergunningen worden pas verleend na een positief advies van de DEC en de finale goedkeuring door de CCD. Wanneer je een nieuwe CCD-vergunningaanvraag wil starten, graag een mail sturen naar ivd.amd@vu.nl voor meer informatie.

Links

Centrale Commissie Dierproeven

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Dutch Association for Laboratory Animal Science

Federation of European Laboratory Animal Science Associations

Transparantie website AUMC

Transparantie website VU (nog in ontwikkeling)

Contact Instantie voor Dierenwelzijn

Neem bij vragen gerust contact op.

ivd.amd@vu.nl