Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU wil meer mensen met arbeidsbeperking aannemen

Laatst gewijzigd op 28 juni 2022
De Vrije Universiteit Amsterdam wil meer mensen met een arbeidsbeperking aannemen. Dit past binnen het doel van de universiteit om inclusief te zijn en een positieve impact te maken op de maatschappij. Renée van Scheppingen van het Servicepunt Participatie zet zich hiervoor in. Ze zegt: “Het is niet alleen een mooie kans voor de medewerkers met een beperking, maar ook een toegevoegde waarde voor de VU als organisatie.”

Een steentje bijdragen

Judith van de Vecht is hier een mooi voorbeeld van. Deze zomer kwam zij via het participatietraject in dienst bij HRM advies als projectmedewerker en administratief medewerker. Door een hersenvliesontsteking heeft ze een gehoorbeperking en energiebeperking opgelopen en sinds 2014 niet kunnen werken. Bij de VU kan ze echter met bepaalde aanpassingen veel betekenen voor haar team.

“Er lopen heel veel projecten bij HRM en er was weinig overzicht van wie wat doet en hoeveel tijd dit kost,” zegt Judith. “Ik ben bezig met het inventariseren en heb een document samengesteld waar een duidelijk overzicht in komt te staan. Op deze manier weet men wie waarmee bezig is en kan kennis efficiënter worden ingezet.”

Judith ziet als geen ander hoe belangrijk dit traject is, zowel voor de VU als voor de medewerkers die op deze manier een leuke functie krijgen. “Je kan wel veel hobby’s hebben en dat geeft ook voldoening, maar door weer te werken kan ik mezelf verder ontwikkelen en een steentje bijdragen. Ik vind het fijn om gewoon lekker bezig te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten. Daarnaast geeft het voldoening om te weten dat ik van toegevoegde waarde ben voor de organisatie.”

Participatiewet en doelstelling van de VU

VU Amsterdam vindt het belangrijk om een inclusieve werkgever te zijn. Vanuit de participatiewet heeft de VU de doelstelling om in 2024 163 FTE aan collega’s met een arbeidsbeperking in dienst te hebben. Om dit te bereiken heeft iedere afdeling een eigen doelstelling gekregen. Het Servicepunt Participatie ondersteunt hierbij, door in gesprek te gaan met faculteiten en diensten over mogelijkheden, medewerkers met een arbeidsbeperking te matchen met passende functies, onderzoek te doen naar toegankelijkheid op de werkplek en de medewerkers en hun leidinggevenden te begeleiden. 

Beeldvorming

Ondanks corona is het aantal participatiebanen dit jaar gegroeid naar ongeveer 53 FTE. Toch loopt de VU achter op de taakstelling van dit jaar. Renée denkt dat de beeldvorming over arbeidsbeperkingen hier ook van invloed op is. “Bij woorden als ‘beperking’ of ‘participatiebanen’ denken mensen al gauw aan simpele klusjes. De nadruk ligt op wat iemand met een beperking niet kan, in plaats van wat diegene wél kan. Een arbeidsbeperking zegt echter niets over de kwaliteiten en ervaring die iemand heeft. Allerlei functies kunnen worden ingevuld door iemand met een arbeidsbeperking: van hoogleraar tot communicatieadviseur en facilitair medewerker.”

Daarnaast denkt Renée dat leidinggevenden soms bang zijn dat het te veel vraagt van hun afdeling om een functie te creëren voor iemand met een arbeidsbeperking. “Je moet wel tijd steken in inwerken en de begeleiding en soms moet je je verwachtingen ook echt wel bijstellen. Maar als je matcht op de kern van de functie, dan krijg je er ook heel veel voor terug. Daarnaast bieden we vanuit het Servicepunt Participatie op alle gebieden ondersteuning.”

Toegankelijkheid

Om werken op de VU mogelijk te maken voor mensen met een arbeidsbeperking, is toegankelijkheid essentieel. “Als ik spreek vanuit mijn eigen ervaring is de VU heel toegankelijk,” zegt Judith. “Je kan altijd bij iedereen terecht met vragen of als er aanpassingen nodig zijn. Mijn leidinggevende is ook heel toegeeflijk geweest in mijn werktijden, zodat dit past binnen mijn grenzen.”

Het Servicepunt Participatie ziet nog wel ruimte voor verbetering. Renée zegt hierover: “Als het gaat om fysieke toegankelijkheid, zoals voor mensen in een rolstoel of met een visuele beperking, is er nog veel maatwerk bij de VU. Als een student of medewerker hierin iets nodig heeft, wordt gekeken of het gebouw waarin diegene moet zijn toegankelijk is. De stuurgroep participatiebanen VU is bezig om aanpassingen aan gebouwen makkelijker te realiseren. Op de werkplek is het afhankelijk van de beperking en functie of en welke aanpassingen er mogelijk zijn. Medewerkers kunnen zelf aangeven wat ze nodig hebben, zodat er een oplossing kan worden gevonden.”

Ambities

De twee focuspunten van het Servicepunt Participatie zijn instroom en behoud. Met andere woorden, zoveel mogelijk werkplekken creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en met de juiste begeleiding ervoor zorgen dat ze voor langere tijd bij de VU in dienst blijven.

“Het is de bedoeling dat alle afdelingen hun doelstellingen gaan nastreven, zodat we echt gaan groeien naar de 163 FTE,” zegt Renée. “Maar de echte ambitie is dat het voor ons allemaal vanzelfsprekend wordt en dat de VU écht inclusief wordt. Als de nadruk meer komt te liggen op wat iemand met een beperking wel kan, dan is een quotum in de toekomst misschien niet meer nodig.”

Lees meer over dit onderwerp op de pagina van het Servicepunt Participatie.