Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Handboek Onderwijskwaliteit

Laatst gewijzigd op 13 maart 2023
Het beleid op het terrein van onderwijs en onderwijskwaliteitszorg van de VU is vastgelegd in het Handboek Onderwijskwaliteit. Het handboek legt de kaders vast waarbinnen opleidingen en faculteiten hun onderwijsbeleid vormgeven.

Op de Vrije Universiteit krijgt het geaccordeerde beleid op het terrein van onderwijs en onderwijskwaliteitszorg uiteindelijk een plaats in het Handboek Onderwijskwaliteit. Het Handboek Onderwijskwaliteit legt de kaders vast waarbinnen opleidingen en faculteiten hun onderwijsbeleid vorm geven. Alle relevante kwaliteitsthema’s worden in het Handboek besproken. Het Handboek volgt het beleid dat op instellingsniveau is vastgesteld door het College van Bestuur. Dit beleid komt tot stand in nauw overleg met de faculteiten en met de Gezamenlijke Vergadering (GV).

Het handboek bevat verplichte universiteitsbrede regels en daarnaast aanbevelingen om de kwaliteit van het onderwijs structureel te verbeteren. Faculteiten werken de regels en aanbevelingen uit in hun facultaire documenten. Als bijlagen bij diverse hoofdstukken van het handboek zijn goed functionerende praktijkvoorbeelden vanuit de faculteiten te vinden, die als inspiratiebron voor andere faculteiten kunnen dienen.

De afdeling Onderwijsbeleid en -Advies van de dienst Student- en Onderwijszaken redigeert het Handboek, de Stuurgroep Onderwijskwaliteit adviseert over de inhoud. Het handboek is een dynamisch document en wordt steeds vernieuwd op basis van het meest actuele beleid.

Download het Handboek Onderwijskwaliteit

Hieronder kun je de hoofdstukken van het Handboek Onderwijskwaliteit downloaden (januari 2019). Elk hoofdstuk binnen het handboek bevat een beschrijving van het hoofdstukthema, gevolgd door de kwaliteitseisen en aanbevelingen die de VU heeft geformuleerd met betrekking tot het thema. De hoofdstukken zijn in pdf-formaat en bevatten in de meeste gevallen bijlagen. De bijlagen kun je openen door ze in de pdf-file van het betreffende hoofdstuk aan te klikken. Hiervoor is gekozen omdat er zeer omvangrijke bijlagen zijn die niet voor iedere lezer van belang zijn.

Hoofdstukken

Handboek Onderwijskwaliteit Inleiding
    Onderwijsvisie VU
    Accreditatiestelsel
Handboek Onderwijskwaliteit H1 - Onderwijsorganisatie
    Besturingsmodel VU
    Besturingsmodel onderwijs
    Administratieve onderwijsorganisatie
Handboek Onderwijskwaliteit H2 - Internationalisering
Handboek Onderwijskwaliteit H3 - Onderwijsevaluatie
    Betrouwbaarheid, Validiteit, Respons evaluatie-instrument
    Betrekken van alumni en werkveld
Handboek Onderwijskwaliteit H4 - Programma
    Opbouw curriculum
    Studeerbaarheid
    Samenhang
    Bachelor- en Masterrichtlijn
Handboek Onderwijskwaliteit H5 - Kwaliteitszorg
    Systeem van kwaliteitszorg 
    Risicomanagement voor onderwijs
Handboek Onderwijskwaliteit H6 - Honoursprogramma
Handboek Onderwijskwaliteit H7 - Personeelsbeleid in het kader van onderwijs
    BKO; SKO; LOL
    Raamwerk onderwijsprestaties
Handboek Onderwijskwaliteit H8 - Studentbegeleiding
Handboek Onderwijskwaliteit H9 - Studeren met een functiebeperking
Handboek Onderwijskwaliteit H10 - Toetskader (2019)
Handboek Onderwijskwaliteit H11 - Taalbeleid

Meer informatie

drs. J.W. (Jikke) Bekker
T 020-5983231
j.w.bekker@vu.nl