Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Laatst gewijzigd op 10 juli 2023
De afdeling HRM van de faculteit FGB adviseert en ondersteunt het management van de faculteit en de directeur bedrijfsvoering op het gebied van personele- en organisatievraagstukken. Daarnaast is de afdeling HRM aanspreekpunt voor leidinggevenden en medewerkers bij vragen met betrekking tot voorzieningen en regelingen op het gebied van personeel- en organisatie.

HR beleid

De HR beleidsstukken zijn hier beschikbaar gesteld: 'Beleidsdocumenten FGB'. 

HR-adviseurs 

Hieronder volgt per afdeling een overzicht van de HR adviseurs:

Marjolein Vloothuis 

Afdelingen: 

  • VU Lerarenacademie
  • Klinische Neuro en Ontwikkelingspsychologie 

T: +31 (0)20 598 8837
E: 
m.i.vloothuis-vander.horst@vu.nl

Claudia Reitsma

Afdelingen:  

  • Bewegingswetenschappen
  • Pedagogische en Onderwijswetenschappen 
  • Biologische Psychologie 

T: +31 (0)20 598 6644
E: 
c.c.m.reitsma@vu.nl

Merel Harlaar

Afdelingen: 

  • Bureau Faculteit 
  • Informatisering, Techniek en Media 
  • Onderwijsbureau
  • Tutoren Psychologie   
  • Experimentele en Toegepaste Psychologie 

T: +31 (0)6 4321 4922
E: m.harlaar@vu.nl

HRM Servicedesk

T: +31 (20) 598 2882
E: servicedesk.hrm@vu.nl

Algemene vragen

Voor algemene vragen over personele regelingen en/of het gebruik van de online Self Services kunt u contact opnemen met de HRM Servicedesk (bereikbaar van ma t/m vr). Telefonisch te bereiken via (020) 59 82882 of per e-mail servicedesk.hrm@vu.nl

Bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon

Bedrijfsarts
Voor het maken van een afspraak met de bedrijfsarts kunt u zelf contact opnemen met het secretariaat van Arbo en Milieu (secretariaat.amd@vu.nl).

Bedrijfsmaatschappelijk werker 
Een afspraak met de bedrijfsmaatschappelijk werker kunt u maken na doorverwijzing door de bedrijfsarts, leidinggevende of HR adviseur. Meer informatie over de bedrijfsmaatschappelijk werker.

Vertrouwenspersonen 
Medewerkers van de VU kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht wanneer ze te maken krijgen met ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan: discriminatie, (seksuele) intimidatie, stalking, pesten, agressie, geweld. Meer informatie over de vertrouwenspersonen en een overzicht van de FGB-vertrouwenspersonen

Contactgegevens HRM van FGB

HRM van FGB is te bereiken via:

Marjolein Vloothuis

T: (020) 59 88837

E: m.i.vloothuis-vander.horst@vu.nl

Claudia Reitsma

T: (020) 59 86644

E: c.c.m.reitsma@vu.nl

HRM Servicedesk

T: (020) 59 82882

E: servicedesk.hrm@vu.nl