Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Martine de Bruijn, orthopedagoog bij het Erfgooiers College

Martine de Bruijn is orthopedagoog bij het Erfgooiers College. Zij heeft samen met een collega de opleiding Procesbegeleider Lesson Study gevolgd en al tijdens de opleiding Lesson Study geïntroduceerd en geïmplementeerd binnen de school.  

Wat zijn je ervaringen met de opleiding procesbegeleider Lesson Study?
Ik vind het een prettig georganiseerde opleiding. Er is genoeg persoonlijke aandacht vanuit de opleiders en ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De opleiders zijn goed thuis in zowel de theorie als de praktijk.  

Wat heeft de opleiding jou en de school opgeleverd?
Op het Erfgooiers College wilden wij graag een pilot doen met Lesson Study. We hebben meer dan twintig docenten met Lesson Study laten kennismaken en hen betrokken bij de keuze om de werkwijze binnen de school in te voeren, waardoor er een groot draagvlak voor is. Na de opleiding zijn we doorgegaan met Lesson Study trajecten begeleiden en zo blijft de kennis en ervaring binnen de school. Voor mijzelf heeft het een theoretische verdieping opgeleverd bij het begeleiden van groepsprocessen en bij de kennis die belangrijk is voor het bieden van goed onderwijs (bijv. motivatie, differentiëren en formatief evalueren). Dat kan ik weer overdragen aan mijn collega’s.

Kun je de opleiding aanraden?
Jazeker! Het is een zinvolle opleiding die direct inhoudelijke en praktische handvatten geeft. We waren als deelnemers veel actief aan het werk tijdens de bijeenkomsten.  

Wat is de meerwaarde van Lesson Study voor jouw school?
De docenten die deelnamen aan de pilot noemen het ‘samen en gestructureerd werken aan verbetering van de lessen’ als belangrijke meerwaarde. Zij worden daarbij uitgedaagd hun keuzes en overtuigingen te onderbouwen. Daarnaast zijn we blij met de ruimte die de werkwijze biedt om met en van elkaar te leren en uit te wisselen. Het levert enthousiaste collega’s én actieve leerlingen op! De leerlingen die de onderzoeksles hebben ervaren, waren positief en zij zagen duidelijk verschil in hun eigen mate van activiteit in vergelijking met de ‘standaard’ lessen.

Hoe wordt Lesson Study verder geïmplementeerd en wat zijn de effecten hiervan?
Lesson Study past bij de overtuiging van de school, namelijk leren van en met elkaar. Het sluit ook aan bij  het nieuwe HR-beleid van onze school, waarbij professionalisering gekoppeld wordt aan de schooldoelstellingen.
Lesson Study past bij de onderwijskundige trend om in toenemende mate aandacht te geven aan iedere leerling, gepersonaliseerde aspecten van het onderwijs, maatwerk enzovoorts. Vergroting van kennis en vaardigheden bij docenten zijn daarbij van belang. Daarnaast sluit de gezamenlijkheid van de methode aan bij een meer professionele benadering van goed onderwijs. Dat doe je niet in je eentje.

Heb je tips voor docenten die overwegen om de opleiding tot procesbegeleider te volgen?
Zorg voor draagvlak binnen de school en start direct met een Lesson Study team tijdens de opleiding. Ook is het belangrijk om gesteund te worden door de schoolleiding, met name in het faciliteren van tijd en de mogelijkheid om bij elkaar lessen te observeren.

Ga naar de deeltijd opleiding Procesbegeleider Lesson Study.

Martine de Bruijn