Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Interview met Kristiaan Kok over FIT4FOOD2030

FIT4FOOD2030 (2017-2020) was een groot, internationaal project, gecoördineerd door het VU Athena Instituut, dat de Europese Commissie ondersteunde bij het toekomstbestendig maken van Europese voedselsystemen volgens het FOOD 2030 beleidsprogramma. Onderzoeker Kristiaan Kok was betrokken bij het ontwikkelen van participatieve methodes om diverse stakeholdergroepen uit de maatschappij actief deel te kunnen laten nemen in onderzoek en innovatie.

Waarom is het FOOD 2030 beleidsprogramma ontwikkeld?
“De urgentie voor een transitie naar duurzame en gezonde voedselsystemen is groot. De bestaande systemen dragen namelijk bij aan ecologische problemen zoals klimaatverandering, maar ook aan gezondheidsproblemen zoals obesitas en ondervoeding. Die maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en duurzaamheid, en de manieren waarop voedselsystemen georganiseerd zijn - van productie tot consumptie - zijn sterk met elkaar verstrengeld.

Dit inzicht laat inzien dat het innemen van een systeemperspectief binnen onderzoek- en innovatieprocessen noodzakelijk is. We moeten rekening houden met die onderlinge samenhang, en samen met burgers, beleidsmakers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kijken naar zowel de problemen als de mogelijke oplossingen. Om de bijdrage van zulke transdisciplinaire processen aan transities van voedselsystemen te versterken, heeft de Europese Commissie het FOOD 2030 beleidsprogramma gelanceerd.”

Hoe heeft FIT4FOOD2030 de Europese Commissie ondersteund in deze ambities?
FIT4FOOD2030 ondersteunde de Europese Commissie bij de implementatie van FOOD 2030 en werd gecoördineerd door het Athena Instituut aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het project had 16 partnerorganisaties in Europa. FIT4FOOD2030 bracht veel verschillende maatschappelijke partijen bij elkaar om samen na te denken over de rol van onderzoek en innovatie in hun eigen lokale voedselsysteem. Dat gebeurde zowel voor de co-creatie van nieuwe beleidsinnovaties, als voor de co-creatie van onderwijsmodules.

Nu het project afgerond is ben ik bezig met mijn proefschrift over de politiek van complexe systeemtransities. Ik ben vooral geïnteresseerd in het begrijpen en sturing geven aan transdisciplinaire experimenten gericht op het versnellen van transities, zoals in FIT4FOOD2030.”

Kristiaan Kok

“Op een andere manier kijken naar onze rol als wetenschappers in de maatschappij”