Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Incompany-opleiding Alfabetisering & Z-route voor Akros Taal en Participatie

Voor AKROS Taal en Participatie in Amsterdam heeft VU-NT2 een incompany korte opleiding Alfabetisering & Z-route verzorgd. Opdrachtgever Jennifer de Boer, coördinator Inburgering en Taal Informatie Punt, vertelt wat de opleiding de AKROS-docenten heeft opgeleverd.

"Veel van onze cursisten starten als analfabeet of zijn anders gealfabetiseerd", zegt Jennifer. "Goed alfabetiseringsonderwijs vraagt om specifieke vaardigheden van de NT2-docent. Een aantal van onze docenten heeft al heel veel (praktijk)ervaring, andere zijn deze nu aan het opdoen. We wilden graag dat het hele team een goede basis heeft en werkt vanuit dezelfde uitgangspunten in de alfa-lessen."

Wat heeft de opleiding opgeleverd voor jullie docenten?
"Voor ons was het heel belangrijk om de gezamenlijke kennis en ervaring te delen. Ook voor de 'oudgedienden' was de training een opfrismogelijkheid om eens naar de eigen lespraktijk te kijken. Waarom doe ik dit eigenlijk altijd zo? Wat vinden we eigenlijk belangrijk in de alfa-lessen en wat betekent dat voor manier waarop we lesgeven? Ook schept de training een kader om gericht en structureel ons alfabetiseringsonderwijs te versterken."

Hoe gebruiken zij de opgedane kennis in de les?
"De docenten gaven zelf aan dat ze met name meer praktijkgericht zijn gaan denken en dat ze vaker iets nieuws proberen in de les. Als taalschool zijn we met de docenten gaan kijken naar de leerlijnen voor de verschillende groepen. En we hebben onze manier van toetsen en evalueren van voortgang bijgesteld. Dat stond al in de planning, en heeft nu een extra impuls gekregen met de inzichten uit de opleiding."

Heb je een tip voor toekomstige deelnemers?
"De training geeft verdieping aan het werken met een specifieke doelgroep binnen het NT2-onderwijs en voor zowel beginnende als ervaren alfa-docenten meer inzicht in en reflectie op de eigen lespraktijk. 
De meerwaarde van de training ligt in de combinatie van inhoudelijke input, de ruimte om hiermee aan de slag te gaan in de eigen lessen en de uitwisseling met andere docenten. Ruim voldoende tijd in voor de opdrachten in je eigen lespraktijk, daarmee haal je voor jezelf het meeste uit deze training. En sta open om van je mededocenten te leren!"

Meer informatie over een incompany opleiding
Heb je interesse in een opleiding of training op maat voor een (docenten)team? Neem dan contact op met adviseur/trainer Rachel Zuilhof, r.m.zuilhof@vu.nl, 020-5982765.

Meer informatie over een opleiding in open inschrijving
Lees hier alle opleidingsinformatie: korte opleiding Alfabetisering & Z-route

"De docenten die de opleiding hebben gedaan zijn meer praktijkgericht gaan denken en proberen vaker iets nieuws in de les."

Snelle navigatie VU-NT2

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Stuur een e-mail naar vu-nt2@vu.nl

of bel +31 (0)20 5986398 (ma-vr van 13.00 tot 15.00 uur)