Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

VU-NT2 Blog van deelnemer NT2-docentenopleiding

Jing Lin, alumna NT2-docentenopleiding: "Nu werk ik als een vrolijke NT2-docent. Ik heb de sociale relevantie gevonden die ik miste in mijn onderzoek."

Ik ben Jing. Ik ben een linguïst. Tot 2018 heb ik me vrijwel uitsluitend bezig gehouden met onderzoek naar de Nederlandse kindertaalverwerving (eerstetaalontwikkeling) vanuit een theoretisch perspectief. Interessant, inspirerend en essentieel voor de fundamentele theorievorming in het vakgebied. Daarbij miste ik wel de directe maatschappelijke en sociale relevantie. Omdat ik zelf jaren geleden als NT2-cursist een taalcursus heb gevolgd, bedacht ik al snel dat ik docent NT2 wilde worden!

Een NT2-docent word je niet zomaar, al had ik al solide theoretische kennis van  taalontwikkeling in het algemeen en specifiek van de Nederlandse taal. Dus ik vroeg me af: waar kan ik didactische kennis opdoen? Welke lesmethode kies ik voor welke groep en waarom? Hoe kom ik erachter of mijn lesactiviteiten effect hebben? Wat doe ik als een cursist moeite heeft om in de Nederlandse cultuur te integreren? Wat zeg ik tegen een cursist die veel sneller klaar is met een opdracht dan de anderen? Hoe kan ik het beste resultaat bereiken als een cursist geen tijd heeft om woorden te leren? Zo had ik veel vragen totdat ik de NT2-docentenopleiding aan de VU had gevonden. 

De opleiding heeft een duidelijke opbouw. Dit gaf mij - ik hecht aan structuur en procedure - veel houvast. Daarnaast zijn er veel meetmomenten, waardoor je als cursist je leerproces goed kan monitoren door zelfreflectie en constructieve feedback van je docenten. We begonnen met algemene, theoretische kennis over het leer- en verwervingsproces van taal, gevolgd door colleges over hoe kinderen taalvaardigheden ontwikkelen en hoe NT2-leerders met verschillende taalachtergronden deze verwerven. Daarna kregen we een aantal workshops over grammatica, iets wat bijna iedere NT2-docent heel spannend en ingewikkeld vindt om te doceren. 

Je denkt nu misschien dat de opleiding toch behoorlijk theoretisch is. Maar dat is niet zo! In elke les of workshop wordt relevante didactiek besproken. Ook geven de opleiders veel nuttige tips en onmisbare titels van (hand)boeken voor de NT2-docenten in opleiding.

Nadat je als toekomstig docent een stevig theoretisch fundament hebt gebouwd, gaat de opleiding verder met het onderwerp didactiek: algemene didactiek en vakdidactiek. Dit was voor mij bijzonder nuttig, omdat ik, in tegenstelling tot meeste medecursisten, nog veel te weinig praktijkervaring had. Tegen het einde van de opleiding is er een serie workshops over diverse niet-talige onderwerpen, zoals differentiëren en interculturele vaardigheden. Allemaal van groot belang in het NT2-onderwijs, omdat cursisten al culturele 'bagage' hebben en vaak ander onderwijs gewend zijn. Je leert hoe je met die bagage kunt omgaan, zodat je het onderwijs er beter op kunt afstemmen.

In september 2021 kreeg ik mijn certificaat voor NT2-docent. Uiteraard was ik supertrots. Ik realiseerde me toen ook dat het misschien anders was verlopen als er niet zo’n duidelijke opbouw in de opleiding was geweest, of minder meetmomenten om mijn eigen leerproces in de gaten te houden. Ik ben de docenten van de opleiding erg dankbaar, ook degenen die ik tot 's avonds laat heb gemaild over de verbetering van mijn werkstukjes!

Nu werk ik als een vrolijke NT2-docent. Ik heb de sociale relevantie gevonden die ik miste in mijn onderzoek. Ik voel me voldaan dat ik nu kan werken in een context waarin mensen zoals ik, een anderstalige volwassene die ooit het Nederlands als haar tweede taal heeft geleerd, bijeen kunnen en willen komen.