Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Albert Jan Zonnevylle, Global Head Markets bij Rabobank

Alumnus leiderschapsprogramma ‘Meer Kleur Aan de Top’

Toen ik werd uitgenodigd voor dit programma, was ik meteen geïnteresseerd. In de programma omschrijving kwam inclusie nadrukkelijk naar voren en dit is naast diversiteit minstens net zo belangrijk. Ik probeer de toenemende diversiteit in mijn organisatie te stimuleren en faciliteren. Daarbij wil ik graag weten hoe ik hier op de juiste manier leiding aan kan geven, zodat we hier het meeste uit kunnen halen voor de mensen en de bank.

Het programma Meer Kleur Aan de Top
Door middel van goede en soms uitdagende discussies met mijn collega’s in de groep en de juiste behandeling van de theorie en begeleiding door de trainers, heb ik  bruikbare handvatten gekregen voor diversiteitsmanagement. Wat voor mij bijvoorbeeld gedurende het programma echt een eyeopener was, is de theorie achter diversiteit en inclusie zoals de verschillende drijfveren en de opbrengsten van diversiteit. Ik vind diversiteit persoonlijk al langer belangrijk en probeer ook mijn werkomgeving daarop in te richten door mensen om mij heen te verzamelen die een andere mening en achtergrond hebben dan ik. Op die manier word ik gestimuleerd om anders te denken. Het programma heeft me geholpen om dit gestructureerder en breder in te kunnen zetten, omdat de theorie me  meer context heeft gegeven. Hierdoor kan ik nu ook mensen om mij heen beter helpen om enerzijds het belang van diversiteit te zien, anderzijds de lastige aspecten ervan te erkennen en hoe je daar dan vervolgens mee om gaat. De weg naar meer diversiteit kent namelijk ook uitdagingen en hobbels en dit programma omarmt en behandelt beide kanten.

Dit programma in de praktijk
Sinds het programma, kan ik beter herkennen dat verschillende mensen uiteenlopende redenen hebben om diversiteit belangrijk te vinden. Ik heb geleerd dat die redenen niet hetzelfde hoeven te zijn. We hebben nu een kennissessie ingericht om over drijfveren en opbrengsten te praten en van elkaar te leren. Het tweede uit het programma dat ik toepas in mijn werkzaamheden, is progressie faciliteren. Onder andere door het zo goed mogelijk gebruik te maken van elkaars verschillen, kennis, kunde en inzichten. Dit doe ik door zoveel mogelijk een veilige omgeving te creëren en afwijkende meningen en andere perspectieven nadrukkelijk te waarderen. Ook als deze heel anders zijn dan de uiteindelijke consensus of beslissing.  

Ik raad dit programma aan, omdat de context en de achtergrond van diversiteit en inclusie echt helpen om beter in te kunnen spelen op de hobbels die je tegen komt in de reis er naar toe. Er is een reden dat de creatieve en innovatieve ideeën tegenwoordig vooral ontstaan binnen start-ups: een omgeving waarin verschillen en anders denken wordt gestimuleerd betekent een veilige omgeving voor creativiteit zonder hiërarchische belemmeringen. Hier kunnen we als groot bedrijf van leren.

Ik probeer de toenemende diversiteit in mijn organisatie te stimuleren en faciliteren. Daarbij wil ik graag weten hoe ik hier op de juiste manier leiding aan kan geven, zodat we hier het meeste uit kunnen halen voor de mensen en de bank.