Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderwijsvormen

Laatst gewijzigd op 29 november 2022
Binnen de studie geneeskunde wordt er gebruik gemaakt van verschillende onderwijsvormen

Onderwijsvormen

 • Hoorcolleges

  Tijdens het openingscollege vindt een eerste kennismaking met het weekthema plaats. Er wordt een patiënt gepresenteerd die past bij dit weekthema. Doel is het leren begrijpen van de klacht van de patiënt tegen de achtergrond van zijn persoonlijke situatie. Het verhaal wordt vervolgens als casus voor de patiëntpresentatie in de studiegroep gebruikt. Daarnaast zijn er colleges waar moeilijke stof die tijdens de week aan de orde gekomen is nader wordt toegelicht. Tevens zal er aandacht zijn voor de ontwikkelingen die gaande zijn in het wetenschappelijk onderzoek, de geneeskunde en in de maatschappij in relatie tot het weekthema en welke betekenis deze ontwikkelingen hebben voor het toekomstig functioneren als arts. 

  In het derde jaar zijn er 'expert colleges', die direct na afloop van de studiegroepen geroosterd zijn. Tijdens deze colleges wordt er ingegaan op vragen die tijdens de voorgaande studiegroep geformuleerd worden. 

 • Studiegroepen

  In een studiegroep analyseer je een patiëntprobleem op methodische wijze. Je leert onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken en verband te leggen met relevante literatuur of opvattingen van de meest betrokken vakgebieden. Per week zijn er in het eerste en tweede jaar (behalve in de laatste week van de cursus) twee bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst vindt er een brainstorm plaats over de studieopdrachten die in het kader van het weekthema moeten worden uitgewerkt. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt de uitgezochte informatie gepresenteerd door de studenten. In het tweede studiejaar worden daarnaast ook referaten gehouden op basis van wetenschappelijke literatuur. De studiegroep van het derde studiejaar heeft een andere opzet dan in jaar 1 en jaar 2, namelijk volgens het Team Based Learning principe. Vooraf bereid je je goed voor, aan het begin van de studiegroep maak je een toets, waarna je de toetsvragen in een groepje van zes bespreekt. Daarnaast werk je gezamenlijk een patiëntprobleem uit. Na afloop van de studiegroep is een Expert College, waar de vragen die geformuleerd zijn tijdens de studiegroep besproken worden. Je volgt één studiegroep, die bestaat uit twaalf studenten onder leiding van een tutor.

 • Studieopdrachten

  Per week worden in de studiegroep twee tot vier studieopdrachten behandeld. Zij vormen de leidraad voor de kennis en het inzicht die je je moet verwerven in de betreffende week. Hierbij is samenwerken en zelfstudie van groot belang. Na de bespreking van de vier studieopdrachten worden leerdoelen geformuleerd. Deze leerdoelen worden aan de hand van de studieopdracht in trio’s uitgewerkt. Tijdens de zelfstudie werk je met behulp van de literatuur de studieopdrachten uit. In de tweede bijeenkomst van de studiegroep presenteer je volgens een vast stramien de resultaten van je zelfstudie over jouw studieopdracht. De inhoud van de studieopdrachten is onderdeel van toetsing.

 • Practica

  Practica kunnen verschillende doelen hebben: 

  • Illustratie van de studiestof 

  • Verdieping van de studiestof 

  • Voorbereiding op bepaalde praktijkdagen 

  • Oefenen praktische vaardigheden 

  Practica zijn kleinschalig en dienen in de meeste gevallen voorbereid te worden.

 • Klinisch redeneercolleges en practica

  Tijdens de klinisch redeneercolleges wordt het klinisch redeneren volgens een vast stramien expliciet geoefend aan de hand van een patiënt die op college komt. Er worden verbanden en relaties gelegd tussen patiënt, studieopdrachten en leerstof. De klinisch redeneercolleges worden ondersteund door de klinisch redeneerpractica, waarin het klinisch redeneren onder leiding van een docent in klein groepsverband (maximaal 12 studenten) wordt geoefend. Tijdens de tentamens van de cursussen worden vragen gesteld aan de hand van een patiëntcasus waarbij je voor beantwoording het klinisch redeneren nodig hebt.

 • Aanleren van professioneel gedrag

  Wetenschappelijke studies laten zien dat problemen rond professioneel gedrag bij een arts reeds aanwezig kunnen zijn tijdens de eerste studiejaren. Daarom streeft VUmc ernaar om goed professioneel gedrag te stimuleren en onprofessioneel gedrag vroegtijdig in de bachelorfase te signaleren en waar nodig via feedback te corrigeren. Hierbij is het van belang dat een student meerdere malen per jaar door eenzelfde beoordelaar wordt gezien en daar waar nodig wordt bijgestuurd. Professioneel gedrag bij studenten en artsen wordt onderscheiden in drie situaties, te weten: omgaan met taken/werk (op tijd zijn, je aan afspraken houden e.d.), omgaan met anderen (communicatie, samenwerking e.d.) en omgaan met jezelf (kritisch naar jezelf kunnen kijken, reflecteren). Studenten leren professioneel gedrag door: 

  1. feedback tijdens studiegroepen (tutor, studiegroep) en practica (docent); 

  2. het omgaan met rolmodellen (tutor, mentor, stagebegeleiders, universitair docenten); 

  3. toetsing (in de studiegroep, tijdens stages). 

  Meer informatie rondom professionele ontwikkeling.

 • Digitale werkvormen

  Bij het bestuderen van de stof kun je ruim gebruikmaken van digitale werkvormen, e-learning.

  Medischonderwijs.nl

  MedischOnderwijs.nl regelt de toegang tot medische e-learning binnen Nederland. Inloggen gaat via Canvas.

  VUmc School of Medical Sciences participeert in MedischOnderwijs.nl. MedischOnderwijs.nl regelt de toegang tot medische e-learning dat binnen Nederland beschikbaar wordt gesteld via internet. Ook een aantal internationale e-learning websites worden via MedischOnderwijs.nl ontsloten. MedischOnderwijs.nl is gekoppeld aan Canvas, zodat je automatisch kan inloggen. Via deze portal zijn op dit moment al méér dan 1000 verschillende e-learning modules beschikbaar.

  Mobile Learning Initiative

  Dankzij het project ‘Mobile Learning Initiative' kun je digitaal studiemateriaal overal en eenvoudig ter beschikking hebben.

  Studiemateriaal nu altijd binnen handbereik

  De opleiding geneeskunde van de Faculteit der Geneeskunde VU zet trends in digitalisering en mobilisering van het onderwijs en maakt de toegang tot studiemateriaal zo makkelijk als het openen van een website of het downloaden van een song van iTunes. Dankzij het project ‘Mobile Learning Initiative' kun je het digitale studiemateriaal nu overal en eenvoudig ter beschikking hebben. Heb je een iPad of een tablet PC? Dan ben je al klaar voor Mobile Learning.

  Gratis downloads

  Dankzij het Mobile Learning Initiative VUmc kunnen alle studenten van de Faculteit der Geneeskunde VU interactieve themaboeken gratis downloaden uit iTunes-U via de app iTunes-U. De I-books zitten vol met foto's, anatomische afbeeldingen en zelfs eigen 3D afbeeldingen, gemaakt uit CT en MRI-scans van het projectteam. Door gebruik van een iPad heb je de beste gebruikservaring en ben je ook altijd in de gelegenheid om eigen notities te maken, een eigen video op te nemen van misschien een fysiologiepracticum of kun je even snel contact leggen met je medestudenten. Leer niet alleen mobiel, maar leer ook sociaal!

  Kijk op de website Mobile Learning Initiative voor meer informatie.

  Itunes-U

  Wil jij jouw studiemateriaal onder handbereik? Maak dan gebruik van iTunes-U van de VU/VUmc.

  Hier vind je al de themaboeken die door het Mobile Learning Initiative zijn gemaakt.

  Media

  I.O. Magazine

  I.O. is het onderwijsmagazine van VUmc. I.O. informeert professionals over belangrijke ontwikkelingen in en rond medische, verpleegkundige en paramedische opleidingen en onderwijs.

  I.O. verschijnt driemaal per jaar. Een abonnement en/of losse nummers zijn kosteloos te verkrijgen bij de dienst communicatie van VUmc, via io@vumc.nl. Blader online door de nummers van I.O. magazine of download ze als pdf-bestand. 

  VUMC Onderwijsmagazine

  Het VUmc onderwijsmagazine is het digitale magazine van VUmc School of Medical Sciences. In het magazine vind je nieuws uit de opleidingen en maak je kennis met bijzondere aspecten binnen en buiten onze opleidingen.

  Wil je het onderwijsmagazine automatisch ontvangen? Dat kan via de dienst communicatie van VUmc, via io@vumc.nl

  ADVALVAS (VU)

  Heb jij nieuws over jouw opleiding of faculteit? Heb je iets leuks meegemaakt dat je graag aan andere studiegenoten wil laten weten? Geef dan jouw input voor het wekelijkse studenten- en medewerkersblad Advalvas van de Vrije Universiteit. Advalvas is gratis en bevat al het, niet elders te lezen, VU-nieuws, reportages, interviews, opinies en portretten. De krant wordt dagelijks ververst met nieuws en achtergrondverhalen waarop levendige discussies worden gevoerd over onderwerpen uit het weekblad.

  TedMed Colleges

  Sprekers uit allerlei landen informeren (en vermaken) elkaar met korte lezingen over hun expertise.

  Laat jij je graag inspireren door andermans visie? Bekijk dan de online presentaties van verschillende sprekers uit allerlei landen op TEDMED. De presentaties gaan om over begrip en bewustzijn van toepassingen die bijdragen aan een betere wereld. De onderwerpen zijn divers: van milieuvervuiling tot vernieuwende technologie, van een betere wereld voor wilde dieren tot het verminderen van stress. Sprekers uit allerlei landen informeren (en vermaken) elkaar met korte lezingen over hun expertise.

  Anatomie Amsterdam

  Cursussen en informatie over onderdelen van het menselijk lichaam.

  Ben jij benieuwd hoe het menselijk lichaam er uit ziet? Bekijk dan de onderwijswebsite van de afdeling Anatomie & Neurowetenschappen van VUmc Amsterdam. Op de website vind je verschillende cursussen en informatie dat een ‘onderdeel’ van het lichaam toelicht. Zo vind je er bijvoorbeeld cursussen en informatie over de zenuwwerking, aandoeningen gerelateerd aan het bewustzijn en bewustzijnstoornissen, embryonale ontwikkelingen van de mens.

  Social Media

  Blijf de hoogte van VUmc School of Medical Sciences via Facebook en Instagram.

  Wist je dat de Faculteit der Geneeskunde VU actief is op verschillende sociale netwerken, zoals Facebook en Instagram?

  Blijf via onze sociale kanalen op de hoogte van het laatste nieuws, bekijk onze foto's of video's of kom met ons in contact.

  Richtlijnen Social Media

  Iedere VU-student en/of -medewerker kan als privépersoon deelnemen aan social media. Wel vragen we je om je aan onderstaande richtlijn te houden, om negatieve aandacht voor jou als student en/of medewerker en voor Amsterdam UMC, locatie VUmc te voorkomen. Neem voor vragen of suggesties contact op met geneeskundestuderen.vu@amsterdamumc.nl

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met het Onderwijs Service Centrum van de Faculteit der Geneeskunde.

Bel +31 (0)20 44 48010 (ma t/m vr: 10.00 - 12.30 en 14.00 tot 16.30)

Specifieke vragen?

Stuur een e-mail voor vragen met betrekking tot:
- de Bachelor/Minoren: Bachelor.info.vu@amsterdamumc.nl
- de Master: master.gnk.vu@amsterdamumc.nl
- Internationalisering: International.vu@amsterdamumc.nl