Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Vaccinatie Hepatitis B

Laatst gewijzigd op 3 juni 2024
Tijdens practica, stages en coschappen kun je in aanraking komen met bloed van medestudenten en patiënten. Je hebt dan kans op het oplopen van hepatitis B. Daarom is het belangrijk om je meteen bij de start van je studie te laten vaccineren.

Wil je weten waar en wanneer je je kunt laten vaccineren? 

Hepatitis B

Voor je eigen veiligheid en die van anderen (zoals patiënten en medestudenten) wordt van je verwacht dat je bij aanvang van de studie start met de vaccinatie tegen hepatitis B. Het hepatitis B vaccinatiebeleid van Amsterdam UMC, locatie VUmc is in overeenstemming met de landelijke richtlijnen van de inspectie voor de Gezondheidszorg.

De Nederlandse Arbo-wetgeving eist dat de ziekenhuizen en andere instellingen verantwoorde zorg aan hun patiënten aanbieden. Patiënten mogen niet blootgesteld worden aan het risico van besmetting met bijvoorbeeld hepatitis B, onder andere door medewerkers in de gezondheidszorg. Medewerkers in functies met risico op besmetting, bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen en co-assistenten moeten dus, ook voor hun eigen veiligheid gevaccineerd zijn.

De screening, vaccinatie en controle van de antistoffentiter worden door Amsterdam UMC, locatie VUmc gratis aangeboden. De verantwoordelijkheid voor de vaccinatie ligt bij jou. Als je vaccinatie en/of controles niet op orde zijn aan het eind van het eerste jaar, krijg je geen toegang tot stages en bepaalde practica. Uitgebreide informatie vind je in het document:

'Het hepatitis B-beleid opleiding geneeskunde Faculteit der geneeskunde VU'

NB Ben je eerder gevaccineerd tegen Hepatitis B? Ook dan ben je verplicht je te melden bij Arbodienst AmsterdamUMC, locatie VUmc. Zie "Wat moet je zelf doen?".

Meer informatie over hepatitis B

 • Wat is hepatitis B?

  Hepatitis B is een leverziekte die wordt veroorzaakt door besmetting met het hepatitis B-virus. Deze besmetting kun je onder andere oplopen door bloed-bloed contact of bloed-slijmvlies contact met een persoon die drager is van dit virus. 

  Tijdens je studie en later in je beroep als arts krijg je te maken met medische handelingen (bloed prikken, hechten etc.), waarbij de kans op besmetting aanwezig is. In de meeste gevallen verloopt de besmetting onopgemerkt, maar je kunt ook direct na de besmetting een acute ziekte met verschijnselen van leverontsteking (geelzucht en extreme vermoeidheid) krijgen. Meestal treedt volledige genezing op. In een deel van de gevallen wordt de ziekte chronisch of verloopt de ziekte zelfs dodelijk. Bij een besmetting is er een kleine kans dat het virus aanwezig blijft in het bloed (hepatitis B-dragerschap). Dragers kunnen op langere termijn leververlittekening (cirrose) en levercelkanker ontwikkelen. Dragerschap betekent ook dat je een gevaar bent voor anderen. Dragers en acuut zieken kunnen anderen besmetten.

 • Waarom loop je risico op hepatitis B tijdens je studie?

  Bij het uitvoeren van een aantal vaardigheden tijdens practica, stages en coschappen kun je in aanraking komen met bloed van medestudenten en patiënten. Je hebt dan kans op het oplopen van hepatitis B (vooral door incidenten met door bloed besmette instrumenten, zoals naalden, scalpels en glaswerk).

  Omgekeerd ben je als je zelf drager bent van het hepatitis B-virus een risico voor medestudenten en patiënten bij bloed-bloed contact of bloed-slijmvlies contact.

 • Wat kun je doen om een hepatitis B infectie te voorkomen?

  Preventie is het belangrijkste middel! Daarmee wordt bedoeld vaccinatie tegen hepatitis B én natuurlijk zorgvuldig omgaan met bloed en ander menselijk materiaal.

  Door de vaccinatie maak je antistoffen tegen het hepatitis B virus aan. Als je effectief gevaccineerd bent, ben je beschermd tegen dit virus en kun je anderen niet besmetten. De vaccinatie beschermt alleen tegen hepatitis B. Andere infectieziekten (zoals hepatitis C en HIV) die door bloed worden overgebracht worden daarmee niet voorkomen.

 • Wat houdt de vaccinatie in?

  Je krijgt driemaal een injectie in de bovenarm. Daarna wordt er bloed afgenomen om te kijken of je voldoende antistoffen hebt. Bijna altijd is dit voldoende en heb je levenslange immuniteit. De eerste vaccinatieronde vind je in het vaccinatieprogramma. Het hele programma neemt zeven maanden in beslag.

 • Welk vaccin wordt gebruikt?

  Het vaccin Engerix-B is veilig en effectief. Er worden door het kunstmatig bereide vaccin geen andere infecties overgebracht en de kans op bijwerkingen is miniem.

 • Vaccinatieschema - Hepatitis B

  Het vaccinatieschema hepatitis B 2023-2024 voor de eerste twee rondes:

  De tijden zijn: van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur

  Dinsdag 12 september en woensdag 13 september 2023

  Maandag 9 oktober en dinsdag 10 oktober 2023

 • Voor wie geldt het vaccinatieschema?

  1.    Medisch studenten krijgen vanzelf bericht over het opstarten van het vaccinatieprogramma; je ontvangt per email (op je @student.vu.nl mailadres) een intakeformulier dat je ingevuld terugstuurt. Ben je al (deels) gevaccineerd? Ook dan stuur je het intakeformulier terug met een duidelijke foto of scan van je vaccinatiebewijs of laboratoriumuitslag van de titerwaardebepaling. 

  Het intakeformulier en de eventuele vaccinatiebewijzen worden beoordeeld door de Arbodienst. Je ontvangt vanzelf per mail een oproep voor het vaccin dat jij nodig hebt om je adequaat te beschermen tegen Hepatitis B.

   2. Het juiste telefoonnummer is 020- 566 20 83 (in gebruik sinds maart 2022)

  3.    De arbodienst heeft geen balie en receptioniste meer; wij maken gebruik van een aanmeldzuil. Je kunt dus niet langskomen zonder afspraak. Deze maak je eerst via het bovenstaande telefoonnummer.

 • Wanneer moet het vaccinatieschema afgerond zijn en je antistoftiter bekend?

  Vóór de start van je zorgstage aan het einde van je eerste studiejaar moet het vaccinatieschema afgerond zijn.

  Aangezien het hele vaccinatieprogramma (injecties en bloedafname) zeven maanden in beslag neemt en het mogelijk is dat je niet reageert op de vaccinatie, is het belangrijk dat je op tijd deelneemt aan het vaccinatieprogramma. Aan het einde van het eerste studiejaar heb je een zorgstage. Voor aanvang van deze stage moet je vaccinatieschema afgerond en je hepatitis B-vaccinatiestatus bekend zijn. De eerste vaccinatieronde vind je in het vaccinatieprogramma.

 • Wat moet je zelf doen om een afspraak te maken voor je vaccinatieschema?

  Een afspraak maken voor je vaccinaties en bloedafname bij Arbodienst Amsterdam UMC, locatie VUmc voor: je vaccinaties en bloedafname of voor controle en registratie van je vaccinatiestatus als je al gevaccineerd bent

  Bachelorjaar 1 en studenten Premasterjaar Zigma

  Deze groep medisch studenten krijgen vanzelf bericht over het opstarten van het vaccinatieprogramma; je ontvangt per email (op je @student.vu.nl mailadres) een intakeformulier dat je ingevuld terugstuurt.

  Ben je al (deels) gevaccineerd? Ook dan stuur je het intakeformulier terug met een duidelijke foto of scan van je vaccinatiebewijs of laboratoriumuitslag van de titerwaardebepaling. 

  Het intakeformulier en de eventuele vaccinatiebewijzen worden beoordeeld door de Arbodienst. Je ontvangt vanzelf per mail een oproep voor het vaccin dat jij nodig hebt om je adequaat te beschermen tegen Hepatitis B.

  Overige studenten

  Stroom je op een ander moment in dan bachelorjaar 1/voorbereidend jaar Zigma en ben je nog niet gevaccineerd: neem zo snel mogelijk contact op met Arbodienst Amsterdam UMC, locatie VUmc. Ben je wel gevaccineerd, maak dan ook een afspraak om je vaccinatiestatus te laten registreren.

  Het verkrijgen van je vaccinatiebewijs:
  Als je antistof titer goed is, wordt je vaccinatiebewijs opgestuurd naar je huisadres door Arbodienst Amsterdam UMC, locatie VUmc. Dit gebeurt als alle uitslagen van het cohort bekend zijn. Bewaar het goed. Je zult het bij elk practicum/elke stage waarbij risicohandelingen verricht worden moeten laten zien anders krijg je geen toegang. Wanneer de uitslag van het bloedonderzoek onvoldoende is neemt Arbodienst Amsterdam UMC, locatie VUmc contact met je op. Er wordt een dragerschapstest gedaan. Je krijgt te horen of en voor hoelang je beschermd bent en er worden individuele afspraken gemaakt voor een (vaccinatie-) vervolgtraject.

  Zorg dat je vaccinatiebewijs up to date blijft:

  Als er afspraken met je gemaakt worden (bijvoorbeeld driemaandelijkse screening of revaccinatie) dan houd je dit zelf in de gaten. Zorg ervoor dat je vaccinatiebewijs steeds aangepast wordt met de laatst bekende informatie. Als je vaccinatiebewijs niet up to date is word je niet toegelaten tot stages of practica waarbij risicohandelingen verricht worden.

 • Bevat jouw bloed voldoende antistoffen tegen hepatitis B?

  Vijf weken na vaccinatie 3 wordt er gecontroleerd of er voldoende antistoffen in je bloed aanwezig zijn.

  • Voldoende antistoffen
   Als je na vaccinatie voldoende antistoffen hebt aangemaakt, ben je beschermd tegen hepatitis B en kun je anderen niet besmetten. Je kunt deelnemen aan al het onderwijs, inclusief onderwijs waarbij risicovormende handelingen plaatsvinden.
  • Te lage antistoffen
   Als je na vaccinatie te lage antistoffen hebt (hypo-responder), moet je aantonen dat je geen hepatitis B-infectie hebt (dragerschap). Is dragerschap uitgesloten, dan kun je voor een periode van vijf jaar deelnemen aan al het onderwijs, inclusief onderwijs waarbij risicovormende handelingen plaatsvinden.
  • Geen antistoffen
   Als je na vaccinatie geen antistoffen hebt aangemaakt (non-responder) of als je vaccinatie weigert, moet je aantonen dat je geen hepatitis B-infectie hebt (dragerschap). Je mag alleen risicovormende handelingen verrichten als jij je elke drie maanden laat controleren op een eventuele besmetting met hepatitis B. Een beroepskeuze met risicovormende handelingen word je ontraden. Je kunt niet onder de verantwoordelijkheid van VUmc een coschap of een wetenschappelijke stage met patiëntcontacten/risicomateriaal volgen in het buitenland. 

  Risicovormende handelingen zijn handelingen waarbij door verwonding van de student gedurende de handeling een patiënt of medestudent kans loopt op besmetting met het hepatitis B-virus. Wellicht ten overvloede: je loopt zelf het risico besmet te raken met het hepatitis B-virus bij risicolopende handelingen als je niet gevaccineerd bent. Een risicolopende handeling is een handeling waarbij een student die niet gevaccineerd is (of die geen antistoffen heeft aangemaakt) tijdens de handeling risico loopt op besmetting met hepatitis B door een patiënt of medestudent. Uitgebreide informatie vind je in het document: 'Het hepatitis B-beleid opleiding geneeskunde Faculteit der Geneeskunde VU'

 • Wat zijn de consequenties als jij je niet laat vaccineren?

  Weiger je de hepatitis B vaccinatie, dan moet je een screening laten uitvoeren op de aanwezigheid van het hepatitis B-virus (dragerschap). Je mag alleen risicovormende handelingen verrichten als jij je elke drie maanden laat controleren op een eventuele besmetting met hepatitis B. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening.

  Je kunt niet onder de verantwoordelijkheid van Amsterdam UMC, locatie VUmc een coschap of een wetenschappelijke stage met patiëntcontacten/risicomateriaal volgen in het buitenland.

  Risicovormende handelingen zijn handelingen waarbij door verwonding van de student gedurende de handeling een patiënt of medestudent kans loopt op besmetting met het hepatitis B-virus. Wellicht ten overvloede: je loopt zelf het risico besmet te raken met het hepatitis B-virus bij risicolopende handelingen als je niet gevaccineerd bent. Een risicolopende handeling is een handeling waarbij een student die niet gevaccineerd is (of die geen antistoffen heeft aangemaakt) tijdens de handeling risico loopt op besmetting met hepatitis B door een patiënt of medestudent. Uitgebreide informatie vind je in het document: 'Het hepatitis B-beleid opleiding geneeskunde VUmc'

 • Wat zijn de consequenties als de hepatitis B-virusdrager bent?

  Als je hepatitis B-virusdrager bent, moet je iedere zes maanden je bloed laten controleren op de viral load. Afhankelijk van de viral load mogen wel of geen risicovormende handelingen verricht worden. Een beroepskeuze met risicovormende handelingen word je ontraden.

  Risicovormende handelingen zijn handelingen waarbij door verwonding van de student gedurende de handeling een patiënt of medestudent kans loopt op besmetting met het hepatitis B-virus.

  Je kunt niet onder de verantwoordelijkheid van Amsterdam UMC, locatie VUmc patiëntgebonden stages/coschappen volgen in het buitenland.

 • Contactgegevens Arbodienst Amsterdam UMC, locatie VUmc

  Arbodienst Amsterdam UMC, locatie VUmc:

  Locatie ZH -1D 161 (ingang Universitaire Huisartsenpraktijk), linker balie.

  Tel: 020 4441977 dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met het Onderwijs Service Centrum van de Faculteit der Geneeskunde.

Bel +31 (0)20 44 48010 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 uur  en 14.00 tot 16.00 uur)

Specifieke vragen?

Stuur een e-mail voor vragen met betrekking tot:
- de Bachelor/Minoren: Bachelor.info.vu@amsterdamumc.nl
- de Master: master.gnk.vu@amsterdamumc.nl
- Internationalisering: International.vu@amsterdamumc.nl