Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Opleidingscommissie Faculteit der Geneeskunde

Laatst gewijzigd op 15 mei 2024
De opleiding Geneeskunde (GNK) heeft een eigen opleidingscommissie (OLC). Een OLC is een medezeggenschapsorgaan dat adviseert over de kwaliteit van het onderwijs.

De opleidingscommissie Geneeskunde bestaat uit de voorzitter (docent), de vice-voorzitter (student) en daarnaast vier docentleden en vier studentleden. Een ambtelijk secretaris vanuit het Instituut voor onderwijs en opleiden ondersteunt de commissie. Hieronder vind je daarover meer informatie.

De docentleden worden benoemd voor drie jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. De studentleden die nu in de opleidingscommissie zitten, hebben vanaf het moment dat zij in de opleidingscommissie plaatsnemen in principe een aanstelling voor tenminste één jaar, maar kunnen aansluitend nog twee keer worden herbenoemd. Zodra er in de opleidingscommissie een vacature voor een nieuw studentlid is, zal dit bekend worden gemaakt op voor studenten toegankelijke plaatsen.

Vergaderingen
Er is een vergaderschema waarop ter indicatie aangegeven staat welke onderwerpen aan bod komen. De commissie werkt met een jaarschema. 

Verslaglegging
De opleidingscommissie maakt een jaarverslag per studiejaar. Tevens zijn er notulen per vergadering.

Contact
De opleidingscommissie is bereikbaar via opleidingscommissie.vu@amsterdamumc.nl

Opleidingscommissies GNK

 • Taken opleidingscommissie

  a. De opleidingscommissie heeft instemmings- en adviesrecht ten aanzien van onderdelen van de onderwijs-
     en examenregeling van de opleiding.

  b. De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling.   
     Daartoe maakt de opleidingscommissie gebruik van onder meer: de curriculum, cursus- en stage-evaluaties.
     De opleidingscommissie kijkt o.a. naar de samenhang tussen vakken in het programma, de studiebegeleiding
     en de wijze waarop de informatie over het curriculum aan studenten vanuit de opleiding is verstrekt.

  c. De opleidingscommissie kan gevraagd en ongevraagd adviseren over alle aangelegenheden betreffende het
     onderwijs in de opleiding.

 • Opleidingscommissie geneeskunde bachelor en master

  De leden van de opleidingscommissie zijn:

  • Dr. Geert Schenk, neurowetenschapper, voorzitter OLC
  • Tanvi Kamra, student geneeskunde, vice-voorzitter OLC
  • Drs. Femke Wassink, huisarts, docent lid
  • Sterre de Jong, student geneeskunde
  • Drs. Frits Kleinen Hammans, psychiater, docent lid
  • Marcus Cakmak, student geneeskunde
  • Dr. Ina Meenken, oogarts, docent lid
  • Chanel Leong, student geneeskunde
  • Dr. Petra Zwijnenburg, klinisch geneticus, docent lid
  • Rebecca Vischjager, student geneeskunde
  • Mr. Pieter Wytzes, stafmedewerker IOO, ambtelijk secretaris OLC

  De opleidingscommissie is bereikbaar via opleidingscommissie@vumc.nl.

 • Opleidingscommissie Master Cardiovascular Research

  Opleidingscommissie van de master Cardiovascular Research 

  De opleidingscommissie bestaat uit een voorzitter (een docent), een vice-voorzitter (een student) en docenten en studentleden. Nieuwe vacatures voor studenten in de opleidingscommissie worden gepubliceerd zodra deze beschikbaar komen. De huidige studentleden van de opleidingscommissie worden benoemd voor twee jaar. 

  Leden

  • Prof. dr. R.A. Boon (voorzitter, docent)  

  • Dr.C.E. van den Brom (docent)  

  • Dr. R. van Loon (docent) 

  • Zainab Iqbal (vice-voorzitter, tweedejaars student)  

  • Lotte Abbas (tweedejaars student)  

  • Rianne Verduijn (tweedejaars student)  

  • Mr. Pieter Wytzes (secretaris)

  Vergaderingen

  Er is een vergaderrooster beschikbaar waarop u kunt zien wanneer bij benadering welke onderwerpen op de agenda staan. De commissie werkt volgens jaarlijks vergaderschema. Er zijn zes bijeenkomsten per jaar. 

  Verslaglegging
  De opleidingscommissie stelt een jaarverslag op over het studiejaar. Het houdt ook notulen bij van elke vergadering. 

  Contact 

  Mr. Pieter Wytzes  

  Email: opleidingscommissie@vumc.nl

 • Opleidingscommissie Master Oncology

  De opleidingscommissie van de master Oncology 

  De opleidingscommissie bestaat uit een voorzitter (een docent), een vice-voorzitter (een student), twee docenten en twee studentleden. Nieuwe vacatures voor studenten in de opleidingscommissie worden gepubliceerd zodra deze beschikbaar komen. De huidige studentleden van de opleidingscommissie waren een jaar aspirant-lid en daarna benoemd voor een jaar. 

  Leden van de opleidingscommissie zijn:

  • Dr. V.L.J.L. Thijssen (voorzitter, docent) 

  • Dr. S.A.G.M Cillessen (docent) 

  • Dr. J.C. Dorsman (docent)  

  • Estelle Deby (tweedejaars student) 

  • Sarah Yousef (tweedejaars student) 

  • Tal Shasha (vice-voorzitter, tweedejaars student)

  • Mr. Pieter Wytzes (secretaris)

  Vergaderingen 

  Er is een vergaderrooster beschikbaar waarop u kunt zien wanneer bij benadering welke onderwerpen op de agenda staan. De commissie werkt volgens een jaarlijks vergaderschema. Er zijn zes bijeenkomsten per jaar. 

  Verslaglegging 

  De opleidingscommissie stelt een jaarverslag op over het studiejaar. Het houdt ook notulen bij van elke vergadering. 

  Contact 

  Mr. Pieter Wytzes  

  Email: opleidingscommissie@vumc.nl

 • Opleidingscommissie masteropleiding epidemiologie

  De opleidingscommissie van de Masteropleiding Epidemiologie bestaat uit drie docentleden en drie studentleden. Een ambtelijk secretaris vanuit EpidM ondersteunt de commissie.

  De leden worden benoemd voor drie jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Zodra er in de opleidingscommissie een vacature voor een nieuw studentlid is, zal dit aan alle studenten van de opleiding worden bekend gemaakt.

  De leden van de opleidingscommissie zijn:

  • Mw. dr. M.J. Westerman, voorzitter (docent)
  • Dr. M.W. Heymans (docent)
  • S.P. Rauh, Msc (docent)
  • Mw. S. Bruijniks, Msc (student)
  • Mw. S. Rutten, arts (student)
  • Mw. S.E.M. Veldhuijzen-van Zanten, arts (student)

  Vergaderingen

  De opleidingscommissie vergadert minimaal zes keer per jaar.

  Verslaglegging 

  De opleidingscommissie maakt een jaarverslag per studiejaar. Tevens zijn er notulen per vergadering.

  Contact

  Mw. drs. Y. van Loon, ambtelijk secretaris, email: y.vanloon@vumc.nl, tel 020 444 8188

 • Institute for education and training

  The Institute for Education and Training is responsible for providing education within VUmc and provides all medical, mental health, biomedical, nursing and medical support programmes.

  University education
  VUmc School of Medical Sciences is part of the Institute for Education and Training, with Medicine being its largest programme. VUmc Amstel Academy and VUmc Academy also form part of the Institute.

  VUmc Amstel Academy is responsible for the development, coordination and execution of postgraduate nursing courses and medical support courses. VUmc Academy is responsible for the development of medical postgraduate courses, the organization of extra and refresher courses (medical, medical support, nursing and mental health), conferences, symposiums and training courses (provided by PAOG) and all activities in the field of HR development, training and coaching.

  Our principles
  VUmc’s motto ‘Striving together for excellence’ (Samen kiezen voor Beter) is reflected in our comprehensive package of degree programmes. The application of this principle is always aimed at ‘striving for excellence’ and ‘becoming excellent’. Achieving a high level of education and the professionalization of our teaching staff are a matter of course. Education research is also part of our activities, whereby we focus on updating and providing access to expertise. In a broader perspective, we work together with VU University Amsterdam to improve the Human Health and Life Sciences domain. This is both a substantive and a physical collaboration that aims to promote excellent Human Health and Life Sciences education and bring together the stakeholders. The Institute for Education and Training develops, innovates and provides access to knowledge via knowledge sharing and knowledge management.

  Ambitions
  The Institute for Education and Training has ambitions to develop into a renowned regional knowledge centre for medical and nursing education and training.

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met het Onderwijs Service Centrum van de Faculteit der Geneeskunde.

Bel +31 (0)20 44 48010 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 uur  en 14.00 tot 16.00 uur)

Specifieke vragen?

Stuur een e-mail voor vragen met betrekking tot:
- de Bachelor/Minoren: Bachelor.info.vu@amsterdamumc.nl
- de Master: master.gnk.vu@amsterdamumc.nl
- Internationalisering: International.vu@amsterdamumc.nl