Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Voorbereiding verdediging proefschrift

Als u uw proefschrift gaat verdedigen dan moet er van alles geregeld worden: een datum plannen voor de promotieplechtigheid, uw proefschrift volgens voorschriften laten drukken en tijdig aanleveren. Namens de rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam begeleidt Bureau Pedel de administratieve zaken rondom het promotietraject.

Afleveren van proefschrift

Uiterlijk drie weken voor uw verdediging moet u vijf exemplaren van uw proefschrift bij Bureau Pedel hebben afgeleverd. U kunt de proefschriften ook opsturen naar kamer 2D-05, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Bureau Pedel draagt zorg voor de levering van exemplaren van het proefschrift ten behoeve van de faculteit en de bibliotheek. De promovendus/a dient de leden van de leescommissie van een exemplaar te voorzien.

Promotievergoeding

De promovendus/a ontvangt van de faculteit een tegemoetkoming in de promotiekosten. Neem voor meer informatie contact op met het bestuurssecretariaat van uw faculteit.

 • PROMOTIEDATUM
  Wanneer het manuscript is goedgekeurd door de promotiecommissie en de decaan, ontvangt u een bevestigingsmail. Vanaf dat moment kunt u contact opnemen met Bureau Pedel voor het plaatsen van een optie voor een datum voor de verdediging van uw proefschrift. Zodra er een definitieve datum is vastgelegd, ontvangt u per email de informatie die van belang is voor de voorbereiding van uw verdediging. De voorwaarden omtrent het aan te leveren proefschrift kunt ook op deze pagina lezen.
 • HET GEDRUKTE PROEFSCHRIFT AANLEVEREN
  Uiterlijk 3 weken voor uw promotiedatum dient u 5 exemplaren van uw proefschrift bij Bureau Pedel te hebben afgeleverd. Mocht dat door omstandigheden onmogelijk zijn, dan behoudt de Pedel zich het recht voor de promotie naar een nader overeen te komen datum te verschuiven. De pedel draagt zorg voor de levering van een exemplaar van het proefschrift ten behoeve van de faculteit en de bibliotheek. De promovendus/a voorziet de leden van de leescommissie van een exemplaar.
 • TITELPAGINA PROEFSCHRIFT
  Voordat het proefschrift wordt gedrukt, behoeft de titelpagina de goedkeuring van de rector magnificus. Daartoe moet u de titelpagina uploaden in Hora Finita. Na goedkeuring door de rector magnificus ontvangt u ter bevestiging een email. De titelpagina moet zijn opgemaakt overeenkomstig het tekstvoorbeeld dat u in Hora Finita kunt vinden. Let daarbij vooral op de hoofdletters, leestekens enzovoort. Op de achterzijde van de titelpagina moet u de promotor(en), de eventuele copromotor(en) en promotiecommissie vermelden. Er mag niets anders dan de voorgeschreven tekst op deze pagina staan. Zie ook het Promotiereglement. Indien u het proefschrift laat drukken zonder dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, gebeurt dit voor eigen risico.
 • SAMENVATTING TOEVOEGEN
  Een proefschrift bevat altijd een samenvatting in de taal van het proefschrift alsmede een samenvatting én een vertaling van de titel in het Engels. Zie het Promotiereglement.
 • DIGITALE PUBLICATIE PROEFSCHRIFT
  Wanneer u gaat promoveren aan de Vrije Universiteit Amsterdam, dan bent u verplicht -op basis van een licentieovereenkomst- een digitale versie van uw proefschrift ter beschikking te stellen aan de VU. Dit doet u via Hora Finita, nadat de titelpagina door de rector magnificus is goedgekeurd. De Universiteitsbibliotheek publiceert vervolgens uw digitale proefschrift online in de VU Research Portal (Pure). Uw dissertatie wordt dan ook automatisch in NARCIS geplaatst. 

  De verplichte licentieovereenkomst behoort ten minste zes weken voor de promotiedatum in het bezit te zijn van de UBVU. Nadere informatie vindt u op de informatiepagina van de UBVU. En informatie over embargobeleid vindt u op de site van Sherpa/Romeo.
 • HET PROEFSCHRIFT UPLOADEN
  Om het proefschrift digitaal te kunnen indienen, klikt u op de link in de e-mail die u ontvangt nadat uw titelpagina is goedgekeurd. Deze link leidt u naar de juiste plek op uw persoonlijke pagina/dashboard in Hora Finita, waar u een digitaal formulier invult, het proefschrift uploadt en de licentieovereenkomst kunt accorderen en downloaden. De licentieovereenkomst wordt op basis van de gegevens die u invult automatisch  aangepast op de voor u geldende situatie.