Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Team onderzoeksbeleid en -ondersteuning (REPS)

Bij REPS krijgen onderzoekers advies en ondersteuning bij (privacy)juridische-, datamanagement- en valorisatievragen in elke fase van hun onderzoek. REPS is tevens het centrale aanspreekpunt voor onderzoek- en aan valorisatie gerelateerde beleidsvraagstukken.

Het team onderzoeksbeleid en -ondersteuning, ofwel REPS (Research Policy & research Support) vervult binnen FGB grofweg twee functies. Enerzijds is het team de facultaire eenheid waar onderzoekers terecht kunnen voor alle vormen van advisering en ondersteuning in elke fase van hun onderzoek. Anderzijds vertaalt het team waar nodig een VU-breed onderzoeks- en valorisatiebeleid voor facultaire toepassing en draagt zij, als aanspreekpunt, proactief bij aan een VU-breed beleid.

Het team ziet voor zichzelf op dit moment een drietal kerntaken:

1. Advies en ondersteuning op vraagstukken rondom privacy-management en research data management (RDM). Het team adviseert rondom algemeen juridische vragen en omtrent ethiek, betreft datamanagement plannen, het kiezen van data opslag, het organiseren van data en bijbehorende documentatie, en het bereiken van FAIR-(meta)data), indien van toepassing in nauw overleg met de technische ondersteuning (TO3), IT, IT Security en de VCWE. Voor vragen kunt u terecht bij de: 

2. De ontwikkeling, implementatie, evaluatie en bijstelling van onderzoeks- en valorisatiebeleid, waaronder facultair beleid rondom RDM, privacy, onderzoekskwaliteit en -profilering, open science, wetenschappelijke integriteit, ethiek, kennisveiligheid, -disseminatie en – benutting. Voor vragen kunt u terecht bij de:

3. Een info-hub worden voor onderzoeks- en valorisatie gerelateerde zaken binnen FGB, deze hub heeft goed overzicht over en is in nauw contact met andere eenheden binnen en buiten de faculteit, o.a. VU Network Research Data Support (NRDS), IXA-GO en project control.

Voor meer informatie hieromtrent en rondom impact/valorisatie kunt u eveneens terecht bij de FGB Beleidsmedewerker Onderzoek.

Naast deze kerntaken verstrekt het team proactief relevante informatie, deelt zij ‘best practices’ en verwijst naar de juiste diensten voor het verwerven van subsidies en het ontplooien van activiteiten rondom valorisatie/impact. REPS wil binnen FGB kundige, zichtbare en gestroomlijnde ondersteuning bieden op onderzoeksgebied.

Je kan informatie over de REPS-teamleden hier vinden. En je kan meer informatie over research datamanagement in de faculteit hier vinden.