Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Impact Board FGB

De Impact Board FGB (IB-FGB) is de facultaire representant van de Impact Board (IBVU). Net als in de IBVU zitten in de IB-FGB vertegenwoordigers namens alle afdelingen van de faculteit FGB. Het voorzitterschap is in handen van de portefeuillehouder impact/valorisatie van het Faculteitsbestuur (FB).  

De leden van de IB-FGB hebben allen een relatie met kennisbenutting voor sociaal-maatschappelijke of economische impact. Hiermee blijft onderwijs en onderzoek niet alleen binnen de academische muren. De impact die vanuit onze faculteit plaatsvindt, is divers en de IB-FGB faciliteert hierbij op verschillende manieren. De IB-FGB beschouwt impact en valorisatie als onlosmakelijk met elkaar verbonden en heeft zich hiertoe de volgende doelen gesteld:  

  • Wij maken inzichtelijk wat er binnen FGB wordt gedaan rondom impact/valorisatie 
  • Wij adviseren het FB omtrent het professionaliseren van impact/valorisatie 
  • Wij delen kennis en best practices omtrent impact/valorisatie 

Binnenkort is op Impact Stories en Impact Activiteiten meer te lezen over wat de IB-FGB leden hebben gedaan en waar zij mee bezig zijn, ook vind je er een legio showcases die vanuit FGB zijn ontplooid en gerealiseerd.  
 
De IB-FGB wordt op dit moment gevormd door:  

Voorzitter:  

Dr. Ilja Cornelisz – Educational & Family Studies (portefeuillehouder impact/valorisatie)  

Leden: 

Dr. Wendy Andrews, MBA Organizational Psychology  

Dr. Barbara Braams Clinical, Neuro- & Developmental Psychology 

Berno Bucker Innovation Exchange Amsterdam (IXA)  

Dr. Martin Gevonden Biological Psychology  

Dr. David Mann Motor Learning & Performance  

Dr. Maaike van Rest Clinical Child and Family Studies  

Dr. Melvyn Roerdink Coordination Dynamics  

Cor Stoof VU-AMS Development Team, TO3  

Prof.dr. Andreas Daffertshofer  Coordination dynamics (portefeuillehouder onderzoek FGB, adviserend lid) 

 
De IB-FGB wordt ondersteund door de beleidsmedewerker onderzoek FGB Ravenna Aarnoutse  

Voor vragen aan de IB-FGB kun je contact met haar opnemen. De IB-FGB komt eens per 6 weken bijeen.