Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ondersteuning bij de uitvoering van een curriculumontwikkeling

Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

De inhoud van de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO).

SKO-deelnemers voeren in hun eigen opleiding/faculteit een project uit in de vorm van een curriculumverbetering. Tijdens het SK-programma worden zij bekrachtigd in het procesmatig leiden van dit project en het aanscherpen van een theoretisch onderbouwde onderwijsvisie. Met individuele coachgesprekken maakt ook persoonlijke ontwikkeling onderdeel uit van het SKO-traject.

Enkele voorbeelden van een project zijn: verbetering van het studiesucces van eerstejaarsstudenten, ontwerpen van een interdisciplinaire opleiding, ontwerpen van een consistent ‘toetsgebouw’ voor de hele opleiding of het ontwikkelen van een leerlijn binnen de bachelor. Deelnemers passen de inhoud van het SKO-programma direct toe bij de uitvoering van hun project en worden hierin begeleid aan de hand van de vier fases in het SIE-model (Systemic Innovation in Education) van Brouwer en In ’t Veld (2018). Zie hier de afbeelding van het model.

Werkwijze 
Het SKO-programma heeft een doorlooptijd van één jaar, waarin deelnemers intensief worden begeleid in de uitvoering van het project en een persoonlijke leervraag. Het gehele programma bestaat uit: 

 • een individueel intakegesprek:
  om na te gaan in hoeverre de kandidaat aan de voorwaarden voldoet, hoe de verwachtingen van de kandidaat aansluiten bij de doelstellingen van het traject en of de kandidaat voldoende tijd heeft om het traject te volbrengen.
 • drie individuele coachgesprekken:
  waarin aandacht en tijd is voor de persoonlijke leervraag van de kandidaat en zijn/haar projectvoortgang.
 • zes opleidingsdagen:
  waarin de verschillende rollen door middel van gastsprekers, opdrachten en oefeningen worden uitgewerkt.
 • vier peergroep bijeenkomsten:
  waarin de deelnemer met drie of vier deelnemers met verwerkingsopdrachten aan de slag gaat in zijn eigen opleiding.
 • tussentijdse opdrachten:
  gericht op 360-graden feedback, visievorming, projectplanning en -uitvoering, curriculumanalyse, netwerkversterking en dossier-ontwikkeling.
 • een eindassessment:
  waarin beoordeeld wordt of de kandidaat voldoet aan de SKO-eindtermen op basis van zijn/haar SKO-dossier en een assessmentgesprek.
 • een feestelijke afsluiting. 

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Neem voor vragen over de inhoud van deze cursus contact op met Karen van Oyen, k.e.m.van.oyen@vu.nl.

Praktische vragen

Heb je vragen over inschrijving, planning en betaling neem dan contact op met Carin Weitering, medewerker studentzaken, ctl@vu.nl

Of bel ons op 020 598 4263.

Contactpersoon