Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ondersteuning bij de uitvoering van een curriculumontwikkeling

Lees hier alle praktische informatie die relevant is voor de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO).

Contact en informatie 

Duur opleiding
Individueel intakegesprek met de SKO-opleider, 6 bijeenkomsten van een dag (2 dagdelen) en 3 individuele coachgesprekken van 1 uur met de opleider en 1 assessmentgesprek. Tussen elke plenaire bijeenkomst kom je samen met een peergroep (een subgroep van 3 à 4 deelnemers) om aan (keuze)opdrachten te werken. Deze peergroepbijeenkomsten vinden 4 keer plaats en duren ca. 2 à 2,5 uur per keer. De data voor deze bijeenkomsten bepaal je als peergroep in onderling overleg.  De SKO-opleiding beslaat 12 maanden.

Data en tijd bijeenkomsten

Najaar 2023:
De planning van het traject najaar 2023 vind je in het het rooster najaar 2023.
Er worden in het najaar twee Engelstalige varianten aangeboden. Zie voor de Engelstalige VU-variant het rooster najaar 2023 Engels en voor de gecombineerde Engelstalige VU/UvA-variant het rooster najaar 2023 VU-UvA Engels.

Voorjaar 2024:
De planning van het traject voorjaar 2024 vind je in het rooster voorjaar 2024.
De planning voor de Engelstalige variant vind je in het rooster voorjaar 2024 VU-UvA Engels.

Assessments op 13 en 15 februari 2024
Op 13 en 15 februari 2024 vinden de SKO-assessments plaats (lichting voorjaar 2023). Kandidaten uit voorgaande lichtingen: mocht je hieraan willen meedoen, stuur dan uiterlijk 10 november 2023 een mail naar c.weitering@vu.nl. Geef aan welke dagdelen je beschikbaar bent (graag zoveel mogelijk). Het assessmentrooster ontvang je dan uiterlijk 20 december 2023.

Assessments op 21 en 23 mei 2024
Op 21 en 23 mei 2024 vinden de SKO-assessments plaats (lichting najaar 2023). Kandidaten uit voorgaande lichtingen: mocht je hieraan willen meedoen, stuur dan uiterlijk 2 maart 2024 een mail naar c.weitering@vu.nl. Geef aan welke dagdelen je beschikbaar bent (graag zoveel mogelijk).  Het assessmentrooster ontvang je dan in april 2024.

Studiebelasting
Circa 160 uur, inclusief contacttijd.

Docenten
Karen van Oyen, Allard Gerritsen, Tim Lampe, Marieke Parijs, Kerstin Haemmerling, René
Glastra van Loon, Tonny Mulder, Jasper Ter Schegget, Mariëtte Willemsen, Jaro Pichel, Mariska Min en Judith Bekebrede.
Daarnaast worden er gastsprekers met expertise op specifieke onderwerpen uitgenodigd.

Locatie
VU Centre for Teaching & Learning
Nieuwe Universiteitsgebouw, 6e verdieping, A-vleugel
De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam.

Kosten (2024/2025)
Als je een VU-medewerker bent, wordt een deel van de kosten van dit programma gedekt door het programma Erkennen en Waarderen. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 85 euro. Je kunt op deze pagina controleren of je in aanmerking komt voor een vergoeding.

Inschrijven
De aanmelding van kandidaten voor het SKO-traject vindt plaats op voordracht van de portefeuillehouder onderwijs/onderwijsdirecteur van de betreffende faculteit. Het akkoord van deze portefeuillehouder/directeur is een voorwaarde voor deelname aan het SKO-traject. Er wordt mede geselecteerd op basis van de informatie die je in de vragenlijst  geeft. Als er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn, vindt een naar grootte van de faculteit gewogen loting plaats. Na een positief oordeel van de toelatingscommisse-SKO over de intake word je bij voldoende plaats definitief toegelaten tot het SKO-traject.

Contact
Informatie over inschrijvingen, planning en betaling: Carin Weitering, c.weitering@vu.nl.
Inhoudelijke informatie: Karen van Oyen (coördinator SKO), k.e.m.van.oyen@vu.nl  (020) 59 82023.
Voor het voordragen van kandidaten door portefeuillehouder onderwijs/onderwijsdirecteur van faculteit: sko@vu.nl

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Neem voor vragen over de inhoud van deze cursus contact op met Karen van Oyen, k.e.m.van.oyen@vu.nl.

Praktische vragen

Heb je vragen over inschrijving, planning en betaling neem dan contact op met Carin Weitering, medewerker studentzaken, ctl@vu.nl

Of bel ons op 020 598 4263.

Contactpersoon

Carin Weitering