Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Ondersteuning bij de uitvoering van een curriculumontwikkeling

Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

Lees hier alle praktische informatie die relevant is voor de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO).

Contact en informatie 

Duur opleiding
Individueel intakegesprek met de SKO-opleider, 6 bijeenkomsten van een dag (2 dagdelen) en 3 individuele coachgesprekken van 1 uur met de opleider en 1 assessmentgesprek. Tussen elke plenaire bijeenkomst kom je samen met een peergroep (een subgroep van 3 à 4 deelnemers) om aan (keuze)opdrachten te werken. Deze peergroepbijeenkomsten vinden 4 keer plaats en duren ca. 2 à 2,5 uur per keer. De data voor deze bijeenkomsten bepaal je als peergroep in onderling overleg.  De SKO-opleiding beslaat 12 maanden.

Data en tijd bijeenkomsten

Voorjaar 2023:
De planning van het traject voorjaar 2023 vindt u in het rooster voorjaar 2023.
Er wordt ook een Engelstalige variant aangeboden, zie hiervoor het rooster voorjaar 2023 Engels.
Najaar 2023:
De planning van het traject najaar 2023 vindt u in het het rooster najaar 2023.
Er wordt ook een Engelstalige variant aangeboden, zie hiervoor het het rooster najaar 2023 Engels.

Studiebelasting
Circa 160 uur, inclusief contacttijd.

Docenten
Karen van Oyen, Marieke Parijs, Marijke Leijdekkers, Tim Lampe, Allard Gerritsen en Jaro Pichel.
Daarnaast worden er gastsprekers met expertise op specifieke onderwerpen uitgenodigd.

Locatie
VU LEARN! Academy
Nieuwe Universiteitsgebouw, 6e verdieping, A-vleugel
De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam.

Prijs
VU-medewerkers: € 75,- (administratiekosten)
Externe deelnemers: € 7.850,-

Inschrijven
De aanmelding van kandidaten voor het SKO-traject vindt plaats op voordracht van de portefeuillehouder onderwijs/onderwijsdirecteur van de betreffende faculteit. Het akkoord van deze portefeuillehouder/directeur is een voorwaarde voor deelname aan het SKO-traject. Er wordt mede geselecteerd op basis van de informatie die je in de vragenlijst  geeft. Als er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn, vindt een naar grootte van de faculteit gewogen loting plaats. Na een positief oordeel van de toelatingscommisse-SKO over de intake word je bij voldoende plaats definitief toegelaten tot het SKO-traject.

Contact
Informatie over inschrijvingen, planning en betaling: Carin Weitering, c.weitering@vu.nl.
Inhoudelijke informatie: Karen van Oyen (coördinator SKO), k.e.m.van.oyen@vu.nl  (020) 59 82023.
Voor het voordragen van kandidaten door portefeuillehouder onderwijs/onderwijsdirecteur van faculteit: sko@vu.nl

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Neem voor vragen over de inhoud van deze cursus contact op met Karen van Oyen, k.e.m.van.oyen@vu.nl.

Praktische vragen

Heb je vragen over inschrijving, planning en betaling neem dan contact op met Carin Weitering, medewerker Team Hoger Onderwijs, learnacademy@vu.nl. 

Of bel ons op 020 598 4263.

Contactpersoon