Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderwijskundig leiderschap op strategisch niveau

Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL)

De opzet van de leergang is gebaseerd op de onderwijsvisie van de VU. Dat betekent dat er leiderschap en betrokkenheid wordt verwacht van zowel de deelnemers aan het programma als van de begeleiders, dat deelnemers en begeleiders van en met elkaar leren in een groep, dat er aandacht en openheid is voor diversiteit en dat er tijdens de leergang regelmatig ‘naar buiten’ wordt gekeken, buiten het eigen kader.

Het traject omvat een intake, twee leiderschapslabs van 3 aaneengesloten dagen, een expeditie van 3 aaneengesloten dagen, een 24 uur-sessie met overnachting, vier reguliere bijeenkomsten, drie workshops, een oogstdag voor de VU, een eindgesprek en een feestelijke certificering. De deelnemers werken aan een gezamenlijke opdracht om de onderwijskwaliteit op de VU te versterken en aan een facultair project dat met die gezamenlijke opdracht samenhangt. De inhoud van de 24 uur-sessie en driedaagsen zal deels worden bepaald door de deelnemers; zij dragen onderwerpen aan en begeleiden programmaonderdelen. Bepaalde thema’s die voor de VU hoog op de agenda staan, zullen in elk geval aan bod komen. Te denken valt aan visies op onderwijskwaliteit en toetsing, academisch burgerschap, diversiteit en talentontwikkeling.

Leerdoelen
Het doel van het LOL-programma is om de deelnemers te bekrachtigen in de uitvoering van hun strategische, leidinggevende en onderwijskundige rollen. Deelnemers zijn aan het eind van de leergang in staat om: 

  • vanuit een gefundeerde en persoonlijke visie op het eigen leiderschap leiding te geven aan onderwijskundige (innovatie)processen; 
  • vanuit een doorleefde professionele identiteit leiding te geven aan teams en individuele collega’s, en collega’s te stimuleren in hun professionele ontwikkeling; 
  • community-vorming binnen de eigen faculteit en de VU te versterken; 
  • actuele onderwijskundige uitdagingen vanuit verschillende perspectieven te bezien, en op een creatieve wijze om te zetten naar een oplossing; 
  • op grond van een (lange-termijn)visie op actuele maatschappelijke en onderwijskundige thema’s de toekomst actief vorm te geven; 
  • de eigen professionele ontwikkeling te bevorderen aan de hand van persoonlijke ontwikkelvragen, door te experimenteren met nieuw gedrag en reflectie. 

Opleider: Karen van Oyen

Opleider: Karen van Oyen

Karen van Oyen is docentenopleider bij het VU Centre for Teaching and Learning.

Karen van Oyen

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Neem voor vragen over de inhoud van deze cursus contact op met Karen van Oyen, k.e.m.van.oyen@vu.nl.

Praktische vragen

Heb je vragen over inschrijving, planning en betaling neem dan contact op met Carin Weitering, medewerker studentzaken, ctl@vu.nl

Of bel ons op 020 598 4263.

Contactpersoon

Carin Weitering