Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderwijskundig leiderschap op strategisch niveau

Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL)

In de Leergang Onderwijskundig Leiderschap leer je beter inhoud en vorm te geven aan onderwijskundig leiderschap op een strategisch niveau.

Dat betekent onder meer dat je na afloop adequate analyses kunt maken van complexe onderwijskundige vraagstukken, leiding kunt geven aan de ontwikkeling en invoering van onderwijsinnovaties, een omgeving kunt (helpen) scheppen waarin studenten en docenten floreren, constructief kunt communiceren met alle betrokkenen bij het onderwijs en kunt reflecteren op je eigen perspectief en functioneren als onderwijskundig leider. 

Voor wie?
Deelnemers aan de Leergang verkeren in de positie om invloed uit te oefenen op facultair niveau. Dat betekent dat zij verantwoordelijkheid dragen voor een opleiding of een groter geheel binnen een faculteit. Concreet gaat het om opleidingsdirecteuren, onderwijs-portefeuillehouders, afdelingshoofden of om docenten die naar zo´n positie kunnen toegroeien.
De leergang bouwt voort op de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Deze kwalificatie of aantoonbaar functioneren op SKO-niveau vormt dan ook een van de toelatingsvoorwaarden voor het traject. Deelname vindt plaats op voordracht van de portefeuillehouder onderwijs van de faculteit. Als je als portefeuillehouder onderwijs voorgedragen wilt worden, dan dient dit te gebeuren door de decaan.

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Neem voor vragen over de inhoud van deze cursus contact op met Karen van Oyen, k.e.m.van.oyen@vu.nl.

Praktische vragen

Heb je vragen over inschrijving, planning en betaling neem dan contact op met Carin Weitering, medewerker studentzaken, ctl@vu.nl

Of bel ons op 020 598 4263.

Contactpersoon