Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Word gecertificeerd docent NT2 naast je onderwijsbevoegdheid

Opleiding docent NT2 voor deelnemers met onderwijsbevoegdheid

De opleiding bestaat uit twee onderdelen: vakinhoudelijke scholing en begeleiding.

De opleiding begint met een startbijeenkomst met een informatief karakter: na de kennismaking geeft de docent toelichting op het traject en op de verschillende onderdelen, werkwijze en evaluatie.

De deelnemers maken een begin met het in kaart brengen van hun startcompetenties, mogelijke ontwikkelingspunten en ontwikkelingsplan. 

In elf vakinhoudelijke bijeenkomsten komen de achtergronden en de praktische toepassing van verschillende onderdelen van het NT2-onderwijs aan bod. Bij de drie begeleidingsbijeenkomsten ligt de focus op ondersteuning van de lespraktijk en van jouw ontwikkeling als NT2-docent door intervisie en reflectie. 

De opleiding wordt afgesloten met een individueel eindgesprek waarin onder andere de portfolio met praktijkopdrachten wordt besproken.

Reflecteren op de eigen lespraktijk en uitvoeren van praktijkopdrachten is een vereiste en daarom is het noodzakelijk dat je gedurende de gehele looptijd minimaal 250 uur lesgeeft aan anderstalige volwassenen en/of middelbare scholieren (ISK/VO). 

Uitgebreide opleidingsinformatie vind je in de brochure van de NT2-docentenopleiding voor bevoegde docent (versie 2023/2024).

Meer over deze opleiding
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en inschrijven

Docenten

Docenten

Het docententeam bestaat uit twaalf specialisten van de Vrije Universiteit, onder wie taalwetenschappers, onderwijskundigen, leermiddelenontwikkelaars en zeer ervaren NT2-docenten. Ze zijn werkzaam bij de afdeling VUNT2 of bij de lerarenacademie van de VU.

Heb je vragen over de opleiding?

Neem dan contact op met Camille Welie, opleidingscoördinator NT2-docentenopleidingen