Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

EVC-procedure voor certificaat ‘Competent docent NT2’

Assessment Certificaat Competent Docent NT2

Voor docenten NT2 is het mogelijk om zich te certificeren middels een EVC-procedure.VU-NT2 is door BVNT2 aangewezen als een van de assessment-instellingen daarvoor. Bij een positieve beoordeling ontvangt u het certificaat ‘Competent docent NT2’.

De BVNT2, de beroepsvereniging van docenten Nederlands als tweede taal, heeft een competentieprofiel opgesteld voor het certificaat ‘Competent docent NT2’. Met behulp van dit profiel, het bijbehorende bekwaamheidsportfolio en een uitgebreide handleiding kunnen docenten in een portfolio en een criteriumgericht interview hun eerder verworven competenties (EVC) in kaart brengen en zo laten zien dat ze competent NT2-docent zijn. Dit wordt beoordeeld in een assessmenttraject door gecertificeerde VU-NT2 assessoren.  

Inmiddels zijn er ruim 2.000 docenten opgenomen in het register van gecertificeerde docenten. Taalaanbieders, gemeenten en andere partijen zien dit certificaat als een garantie van kwaliteit.

Welke stappen doorloopt u naar certificering?
1. U stelt een portfolio op met behulp van het Competentieprofiel, het Bekwaamheidsportfolio, de Handleiding Bekwaamheidsportfolio en de bijlagen daarbij. Zie hiervoor de BVNT2-website. Alleen portfolio's die voldoen aan de eisen gesteld in de huidige handleiding (versie november 2017) worden geaccepteerd. De BVNT2 organiseert regelmatig begeleidingstrajecten, waarin u uitleg krijgt over het bekwaamheidsportfolio en vervolgens hieraan kunt werken onder begeleiding van een gecertificeerd docent. Wij raden u aan zo’n traject te volgen. Voor leden van de BVNT2 is dit gratis. Zie voor meer informatie de BVNT2-website.

2. Als uw portfolio klaar is, meldt u zich aan via het inschrijfformulier (zie link hieronder bij "Inschrijven"). Vervolgens stuurt u uw portfolio in tweevoud naar VU-NT2, zie hieronder bij "Inleveren portfolio". Met deze checklist kunt u controleren of uw portfolio voldoet aan de eisen van de BVNT2.

3.  U ontvangt een bevestiging en een assessor controleert binnen twee weken of uw portfolio volledig is. Dit is nog geen inhoudelijke beoordeling.

4. Nadat uw portfolio in orde is bevonden, neemt VU-NT2 contact met u op over een assessmentdatum. Assessmentgesprekken vinden plaats op dinsdag- en donderdagmiddagen en zijn in principe online. Wij gebruiken daarvoor het door de universiteit goedgekeurde Zoom for Education. U kunt van tevoren een test uitvoeren om audio en video te testen en technische problemen uit te sluiten.
Als u de voorkeur geeft aan een fysiek gesprek op de VU in Amsterdam, dan kunt u dat aangeven. 

5. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw assessmentdatum en een factuur. Hierna kunt u het assessmentgesprek niet meer kosteloos annuleren.

6. Op de dag van uw assessmentgesprek hebt u een exemplaar van uw portfolio bij u en een bewijs van betaling. In het gesprek van één uur tussen u, de assessor en de veldassessor wordt uw portfolio besproken en uw competenties worden beoordeeld.

7. De officiële uitslag ontvangt u circa twee weken later per e-mail met een rapportage van de assessoren. Het oordeel van de assessoren is bindend. Bij een positieve beoordeling ontvangt u daarna per post het certificaat ‘Competent docent NT2’.

8.  Nadat u het Certificaat Competent docent NT2 hebt ontvangen, kunt u uzelf aanmelden voor het register van de BVNT2, via de website van de BVNT2

Kosten
De kosten voor de EVC-procedure bedragen € 1.200 in 2024. Na bevestiging van uw assessmentdatum ontvangt u een factuur voor het gehele bedrag, die u binnen twee weken dient te voldoen. De BVNT2 vergoedt € 350 voor docentleden die dit geheel of grotendeels zelf moeten betalen. Voor meer informatie over annuleringskosten zie de algemene voorwaarden.

Inschrijven
Vul hier het online inschrijfformulier Assessment Competent docent NT2 in.

Vervolgens ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en een oproep om uw portfolio bij VU-NT2 in te leveren. Dat kan op twee manieren:
a) per post (in tweevoud volgens de handleiding, dus vier mappen in totaal) naar onderstaand adres:
Vrije Universiteit Amsterdam
VU-NT2
T.a.v. Walter Croese
De Boelelaan 1105
Kamer 12A-64
1081 HV Amsterdam
b) digitaal, via het e-mailadres vu-nt2@vu.nl. Graag vormgeven zoals u in fysieke vorm zou doen, dus één bestand met deel 1 & 2 en één bestand met deel 3 als pdf-bestanden. Gebruik als bestandsnaam het volgende format: voornaam_achternaam_NT2_portfolio_deel. Eventuele video- of geluidsbestanden kunt u apart meesturen. Graag in de naam van deze bestanden vermelden bij welke competentie en STARR-beschrijving het bestand hoort.

Afhankelijk van de toestroom van portfolio's varieert de wachttijd tussen het inleveren van een goedgekeurd portfolio en het assessmentgesprek enkele weken tot enkele maanden.

Algemene voorwaarden
Lees hier de algemene voorwaarden voor het assessment Competent Docent NT2. 

Meer weten?
Kijk voor algemene informatie over de EVC-procedure op de website van de BVNT2.
Heeft u specifieke vragen over de assessmentprocedure bij VU-NT2? Neem dan contact op met Walter Croese (organisatie) of Chrissy Hosea (inhoudelijk). U kunt ons telefonisch bereiken via (020) 598 63 98 op maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur en per e-mail vu-nt2@vu.nl.

AVG
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Zowel de opnames van het assessmentgesprek als eventuele achtergebleven exemplaren van uw portfolio worden één jaar door VU-NT2 bewaard en daarna vernietigd.