Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Winnaars onderwijsinnovatieprijs

21 maart 2024
De Faculteit der Geneeskunde heeft op dinsdag 19 maart twee prijzen van elk 10.000 euro uitgereikt aan een projectteam van een docent/trainer in samenwerking met een student. Het innovatievoorstel gaat om verbetering van bestaand onderwijs of nieuw onderwijs, dat zowel klein bv. een enkele les, als groot mag zijn, meer overstijgend of langer durend. Het product leidt tot een daadwerkelijke verbetering van het directe onderwijs binnen het curriculum. Hieronder een beknopte beschrijving van de winnende voorstellen.

Loopbaanoriëntatie integreren in het geneeskundeonderwijs

door Annemieke Smits en Hajo Reurs

Om studenten tijdig bewust te maken van de loopbaanmogelijkheden en de wijze waarop ze kunnen toewerken naar een baan die goed bij hen past, is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor beroepsoriëntatie in het curriculum. De nieuwe generatie artsen identificeert zich minder dan met het arts zijn: ik ben internist, maar: ik werk bij interne geneeskunde. Het is daarom heel belangrijk dat er vanaf het begin van de opleiding aandacht wordt besteed aan hoe je jezelf kunt ontwikkelen als professional.

Daarnaast is Career Services momenteel een op zichzelf staande facultatieve service voor studenten. Als Career Services onderdeel wordt van het curriculum is de service toegankelijk voor alle studenten. Als studenten eerder beginnen met bewustwording van loopbaankeuzen, kan het de keuzestress in de master verminderen en een beter gefundeerde keuze voor een senior coschap en/of vervolgopleiding mogelijk maken.

Door loopbaanoriëntatie onder andere onderdeel te laten maken van de leerlijn Professionele Ontwikkeling zal de student vanaf bachelor jaar 1 zich bezighouden met zelfinzicht opdrachten gelinkt aan de potentiële arbeidsmarkt en zal ook de kennis over de mogelijke beroepen (binnen het buiten het ziekenhuis) vergroot worden.

 

Nieuwe wind in Communicatielessen voor Geneeskundejaar 3

Martin Verloop en Floor Ormel in samenwerking met Rabab Ahdach, Ketharan Balasupramaniam, Melek Dag, Sheeney Magdalena

Er wordt een nieuw pad ingeslagen in de communicatietrainingen van het derde bachelorjaar van de geneeskundeopleiding. De huidige aanpak sluit niet helemaal aan bij de diverse groep studenten. Zowel docenten als studenten vinden dat er te veel nadruk ligt op één manier van communiceren, die niet altijd past bij ieders achtergrond.

Om hierop in te spelen, komt het medische communicatieteam samen met studenten met iets nieuws: acht praktische sessies waarin samen met de studenten verschillende communicatiestijlen worden verkend. Het blijft belangrijk om een goede band met de patiënt op te bouwen en de regie te behouden, maar het is belangrijk dat gesprekken natuurlijker aanvoelen. Met deze frisse aanpak wordt gestreefd naar een inclusievere leeromgeving, waarin studenten worden aangemoedigd om zichzelf op een authentieke en effectieve manier te uiten.