Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU installeert commissie ‘Fossielvrij Onderzoek’

15 april 2024
Are we walking the talk?

De commissie ‘Fossielvrij Onderzoek’ is donderdag 11 april aan de Vrije Universiteit Amsterdam officieel geïnstalleerd. De commissie zal nieuwe samenwerkingen in onderzoek met de fossiele energiesector binnen VU Amsterdam toetsen. “We willen hiermee een duidelijk signaal afgeven aan de industrie, maar nog belangrijker om ook te laten zien: we are walking the talk”, aldus lid van het College van Bestuur Marcel Nollen.

In april 2023 kondigde VU Amsterdam als eerste universiteit in Nederland en als tweede universiteit ter wereld aan geen nieuwe onderzoekssamenwerkingen aan te gaan met bedrijven uit de fossiele-energiesector. Samenwerkingen zouden in de toekomst alleen mogelijk zijn wanneer partijen zich aantoonbaar binden aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, en het daarin gestelde niveau van decarbonisatie dat nodig is om de temperatuurstijging tot maximaal 2°C en idealiter tot 1,5°C te beperken.

Kader ‘Fossielvrij Onderzoek’
Het afgelopen jaar nam VU Amsterdam het voortouw in een serie dialogen met andere kennisinstellingen, actiegroepen en ook de industrie zelf. Alle inzichten, dilemma’s en mogelijke oplossingen uit de gesprekkenreeks hebben uiteindelijk geleid tot het nieuwe kader ‘Fossielvrij Onderzoek’ en de instelling van een gelijknamige commissie die nieuwe samenwerkingen in onderzoek met de industrie zal toetsen.

Ondertekening
Tijdens de laatste sessie op 11 april is het kader ondertekend door het College van Bestuur van VU Amsterdam, en is de commissie bestaande uit zeven leden benoemd om toe te zien op de uitvoering. Hoogleraar Environmental Economics Marjan Hofkes is benoemd tot voorzitter. De rol van vice voorzitter wordt vervuld door hoogleraar Planetary Evolution Wim van Westrenen. Ook de andere leden Brigitte de Graaff, Paul van Lange, Anne Loeber, David Rossati en Neele van der Bongardt hebben hoge affiniteit met klimaatonderzoek.

UNSDSN
Naast de commissie en het kader “Fossielvrij Onderzoek’ is VU Amsterdam ook toegetreden tot het United Nation Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN). Het UNSDSN is een non-profitorganisatie die in 2012 door de Verenigde Naties is opgericht om de 17 Sustainable Development Goals op nationaal en internationaal niveau te promoten. VU Amsterdam zal als UNSDSN-lid een trekkersrol vervullen in Nederland.

VU Amsterdam heeft als universiteit de doelstelling om vanuit hoogwaardig onderzoek en onderwijs bij te dragen aan een duurzame toekomst. Zo zijn er verschillende initiatieven aan de VU ontplooid die zich inzetten voor deze doelstelling, zoals het Sustainability Office, het Green Office en de Climate Change and Sustainability Law Clinic.