Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Vrije Universiteit Amsterdam ontvangt 2 miljoen voor ‘Leven Lang Ontwikkelen'

7 februari 2024
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een subsidie van twee miljoen toegekend aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam voor het versterken van haar rol op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Met de investering wil VU Amsterdam beter inspelen op de behoeftes en veranderingen van een snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving. “In een snel veranderende arbeidsmarkt is zelfontwikkeling niet alleen belangrijk om je vaardigheden te vergroten, maar ook onmisbaar voor het creëren van impact. Wie blijft groeien, blijft relevant. Wij zijn blij met deze investering deze ambitie verder uit te bouwen,” aldus rector magnificus Jeroen Geurts.

Minister Dijkgraaf (OCW) steekt in totaal ruim 22 miljoen euro in projecten voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het gaat om 17 subsidieaanvragen die in deze eerste subsidieronde zijn goedgekeurd. Het geld is afkomstig uit het Nationaal Groeifonds voor de zogeheten LLO-Katalysator. Het doel van de LLO Katalysator is om professionals en het bedrijfsleven voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst en de daarbij behorende uitdagingen.

Vrije Universiteit Amsterdam
VU Amsterdam heeft een rijke traditie van LLO-initiatieven in haar onderwijs, onderzoek en valorisatie. Met de subsidie wordt deze traditie verder uitgebouwd op drie verschillende gebieden. Ten eerste richt VU Amsterdam zich op het ontwikkelen van vraaggericht LLO-onderwijs door middel van co-creatie met docenten en samenwerkingspartners. Hiermee wil de universiteit het contact met de arbeidsmarkt versterken en duurzame relaties opbouwen. Daarnaast wordt ingezet op het vergroten van de inclusiviteit van LLO-programma's door middel van fondsenwerving voor scholarships en samenwerking met bedrijven. Tot slot zal er een LLO-office worden ingericht om LLO-initiatieven te ondersteunen en verder uit te breiden.

Samenwerking
Een belangrijke gemene deler in de LLO-ambities van VU Amsterdam is de samenwerking met de praktijk. De realisatie van de plannen zal een gezamenlijke inspanning zijn tussen docenten, kennisinstellingen, maatschappelijke en private partners en andere stakeholders om de impact van LLO te versterken.

Lees hier meer over het bestaande LLO-aanbod aan VU Amsterdam. Organisaties die interesse hebben om zich aan te sluiten bij het LLO-programma, kunnen contact opnemen met Gregor Halff, decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen: j.g.halff@vu.nl.