Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Steeds meer onderzoek ondersteund door Data Management Plan

29 mei 2024
In 2023 zijn er 870 datamanagementplannen (DMPs) gemaakt door VU-onderzoekers, een stijging van 60% ten opzichte van 2022. Sinds de introductie van DMPonline zagen in totaal meer dan 2.500 DMPs het licht. Dit toont het toegenomen bewustzijn als het gaat om het belang van datamanagement, evenals de verdere standaardisatie van het DMP in de onderzoekspraktijk.

De ondersteuning op het gebied van Research Data Management (RDM) groeit, met meer dataco├Ârdinatoren en (facultaire) data stewards verspreid over de VU. Daarnaast is de bewustwording van RDM onder onderzoekers de afgelopen jaren toegenomen, met name in die faculteiten waar "Writing a Data Management Plan" een verplichte cursus is. Het is bewezen dat een Data Management Plan (DMP) een solide basis vormt voor het begrijpen van datamanagement. 

Een datamanagementplan is een document waarin wordt beschreven hoe er gedurende de levenscyclus van het onderzoek wordt omgegaan met onderzoeksgegevens. Het biedt een gestructureerde basis voor het verzamelen, organiseren, opslaan, delen en bewaren van gegevens. Het schetst ook de maatregelen die worden genomen om de veiligheid van gegevens te garanderen en gaat in op hoe gegevens worden bewaard en beschikbaar worden gemaakt voor toekomstig gebruik.

Uit een korte enqu├¬te onder onderzoekers blijkt dat degenen die een DMP schrijven een veel beter begrip hebben van datamanagement. Deelnemers aan de cursus vinden het een zeer waardevolle ervaring en een belangrijke introductie in het schrijven van een DMP en DMPonline. Deelnemers vinden de cursus zeer waardevol, omdat het hen helpt een beter inzicht te krijgen in de hele cyclus van onderzoeksdatamanagement. 

DMPonline
De VU biedt de online tool DMPonline voor het schrijven van datamanagementplannen. DMPonline biedt onderzoekers een reeks templates, zodat ze DMPs kunnen maken die voldoen aan de standaarden van verschillende financiers en instellingen die aan hun projecten verbonden zijn. DMPonline biedt ook richtlijnen en voorbeeldantwoorden om onderzoekers te helpen bij het beantwoorden van de vragen in een Data Management Plan

Ondersteuning onderzoeksgegevens
De medewerkers van Research Data Support merken ook een toename van vragen van onderzoekers over RDM. De RDM Support Desk ontving in 2023 een groeiend aantal vragen, deels aangewakkerd door de introductie van nieuwe datamanagementtools zoals Yoda. Er is een merkbare toename in het bewustzijn van onderzoekers over RDM-tools en -praktijken, zoals blijkt uit hun neiging om meer specifieke vragen te stellen. RDM-ondersteuning is in ontwikkeling, en dat is te zien aan zowel de vragen van onderzoekers als de oplossingen die medewerkers bieden.  

Het ondersteunend personeel van de VU is georganiseerd in het Netwerk Research Data Support (NeRDS), dat RDM ondersteuning, diensten en oplossingen binnen de VU met elkaar verbindt. In de RDM monitor blikken we terug op een aantal mijlpalen en prestaties in 2023. 

RDM Support Desk