Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoekers pakken verzilting in Sub-Sahara-Afrika aan

2 mei 2024
Verzilting van de bodem heeft grote gevolgen, die verder gaan dan landbouw. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM). Ze voerden een uitgebreid onderzoeksproject uit in twaalf landen in Sub-Sahara Afrika, van Senegal, Gambia en Burkina Faso, via Tsjaad, Mali, Niger, Somalië, Soedan en Zuid-Soedan, tot Ethiopië, Kenia en Mozambique. Het doel van het project was om problemen met het zoutgehalte aan te pakken.

De verzilting van bodem en grondwater is een grote belemmering voor de landbouw in het ten zuiden van de Sahara gelegen deel van Afrika. Dit probleem wordt verergerd door klimaatverandering, en heeft verregaande gevolgen voor het milieu, de economie en de gemeenschappen in de regio. Daarom stelden de onderzoekers een uitgebreid rapport met landenprofielen en een diepgaande analyse van de onderzoeksvragen samen. Daarnaast werd een beleidsbrief gepubliceerd met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen door milieuwetenschappers Kate Negacz, Janina Smaoui en Pim van Tongeren. Zo constateren de onderzoekers dat de gevolgen van het zoutgehalte verder reiken dan de landbouw. 

Beheer van zoutgehalte 
Het onderzoek richtte zich op drie belangrijke vragen. Ten eerste: wat is de huidige staat van verzilting van het grondwater en de bodem in deze landen? Ten tweede: welke regio’s worden het meest getroffen door verzilting, en wat zijn de huidige en toekomstige gevolgen? En tot slot: hoe pakken internationale samenwerkingsinitiatieven deze problemen aan, en hoe ziet het bestuur voor het beheer van het zoutgehalte in deze regio eruit?  

Meer kennis nodig
Uit het onderzoek blijkt dat, ondanks de aanzienlijke aandacht voor het zoutgehalte in bepaalde regio’s zoals kustgebieden of de Hoorn van Afrika, er nog steeds meer kennis nodig is van hoe vaak dit voorkomt en de gevolgen ervan in landen die niet aan zee grenzen, zoals Mali, Tsjaad en Zuid-Soedan. De beperkte beschikbaarheid van gegevens belemmert de inspanningen om de volledige omvang van het zoutgehalte te beoordelen. Dit maakt de noodzaak van uitgebreider onderzoek groter, vooral in dorre en semi-aride gebieden. 

Ruimte voor verbetering 
De gevolgen van het zoutgehalte reiken verder dan de landbouw en beïnvloeden de economische ontwikkeling, het landgebruik, de migratiepatronen en de biodiversiteit. Lagere opbrengsten, stijgende werkloosheid en genderongelijkheid zijn slechts een paar van de verstrekkende gevolgen voor gemeenschappen. Ondanks deze problemen pakken samenwerkingsinitiatieven actief het zoutgehalte in de regio aan. De nadruk ligt op operationele activiteiten, het delen van informatie en netwerken. Deze initiatieven worden voornamelijk geleid door publieke en private actoren en geven prioriteit aan voedsel- en waterveiligheid en klimaatadaptatie. Er is wel ruimte is voor verbetering in de monitoring- en evaluatiepraktijken. 

Internationale aandacht 
De bevindingen van het project hebben al de aandacht getrokken op internationale platforms, waaronder een presentatie op het webinar van het International Network on Salt-affected Soils (INSAS) van de FAO in maart 2024. Verdere discussies zijn gepland in Nairobi, Kenia, waar belanghebbenden, van boeren tot beleidsmakers, bijeenkomen om de implicaties van het project verder te onderzoeken.