Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

NWO-subsidie toegekend voor onderzoek naar crime scripting

25 maart 2024
Het project SCRIPT (Scripting Criminal processes: Review and Implementation of Practical Tools) heeft een subsidie van bijna € 2.500.000 ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In dit onderzoeksproject werken Wim Huisman, Edward Kleemans en Elanie Rodermond van de afdeling Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) samen met Avans Hogeschool (Afdeling Criminologie), het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Universiteit van Amsterdam. Het consortium gaat onderzoek doen naar crime scripting.

Crime scripting biedt inzicht in het criminele proces van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning. De onderzoekers willen de methode crime scripting in het veiligheidsdomein realiseren, versnellen en opschalen om zo processen van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning te verstoren.  

Hoe werkt crime scripting?
Het onderzoeksproject is verdeeld in vijf deelprojecten, waarvan de eerste zich richt zich op de evaluatie van de huidige toepassing van de methode door publieke instanties. Deze inzichten geven antwoord op de vraag hoe crime scripting werkt, voor wie het werkt, onder welke omstandigheden het werkt en waarom. De methode wordt binnen twee contexten bestudeerd. De eerste bestudeerde context is de Politie Nederland, die in haar intelligencewerk al veelvuldig met crime scripting werkt. De tweede context is die van het Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC), waar crime scripting gebruikt wordt als modus om in integraal verband samen te werken.

Opschaling crime scripting
De volgende drie deelprojecten richten zich op de uitbreiding en opschaling van de methode op drie verschillende dimensies: de financiële dimensie, de datadimensie/Artificial Intelligence (AI) en de niet-rationele dimensie. Het vijfde en laatste deelproject heeft betrekking op het ontwikkelen van een Learning Community op dit gebied.

Financial crime scripting
Het promotieonderzoek naar de financiële dimensie wordt uitgevoerd bij de Afdeling Criminologie (VU) en begeleid door Wim Huisman en Thom Snaphaen (Avans). De promovendi gaat onderzoek doen naar de methode financial crime scripting. Dit is een doorontwikkeling van crime scripting om inzicht te krijgen in de financiële aspecten van winstgedreven criminaliteit. Het onderzoek zal zich onder andere richten op omkoping en witwassen ‘as a service’, waarbij deze faciliterende vormen van criminaliteit een verdienmodel op zichzelf worden.

Emotionele aspecten
Crime scripting vertrekt oorspronkelijk vanuit de rationele-keuzebenadering. Dat betekent dat het overkoepelende motief voor vormen van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning vaak rationele gronden hebben. Denk bijvoorbeeld aan winstmaximalisatie. Toch zijn er veel aspecten die ook duidelijk niet-rationele of emotionele aspecten kennen, zoals excessief geweld. Een promovendi zal onderzoeken hoe aspecten als deze een plaats kunnen of moeten krijgen binnen crime scripts met betrekking tot liquidaties en explosieven. Het promotieonderzoek wordt uitgevoerd aan de afdeling Criminologie (VU) en wordt begeleid door Edward Kleemans, Elanie Rodermond en Janine Janssen (OU/ Avans/ Politieacademie).

Partners en samenwerking
Het consortium bestaat zowel uit wetenschappelijke als maatschappelijke partners, waaronder Deloitte, Rabobank, Politie Nederland, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Rijksrecherche, FIU-Nederland, het Openbaar Ministerie en het LIEC-RIEC-bestel. Het gehonoreerde projectvoorstel is vorig jaar ingediend naar aanleiding van de oproep voor voorstellen ‘Realisatie, versnelling en opschaling van missiegedreven innovatie’ in het kader van het Kennis- en InnovatieConvenant (KIC).

Het onderzoek gaat naar verwachting begin 2025 van start.