Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Michiel Bouman wint prijs met scriptie over spirituele intelligentie

20 februari 2024
VU FRT-promovendus Michiel Bouman wint de nationale Jan Brouwer Scriptieprijs, in de categorie Religiewetenschappen en Theologie.

In zijn prijswinnende masterscriptie A Life of Gelâzenheit: Spiritual Intelligence According to Meister Eckhart and Iain McGilchrist onderzoekt Bouman hoe twee verschillende intellectuelen hebben nagedacht over het kennen van God, of 'spirituele intelligentie'. 

Bekijk de video van de uitreiking, met Michiel vanaf 25'08.

Bouman: "De Britse filosoof en psychiater Iain McGilchrist beargumenteert dat onze beide hersenhelften verschillende functies omvatten en dat in het Westen de afgelopen eeuwen de linker hersenhelft steeds dominanter is geworden. Hierdoor hebben we een toenemend mechanistisch en gesloten wereldbeeld ontwikkeld. 

"Maar voor ervaringen van transcendentie in natuur, kunst of religie die tegen zo’n wereldbeeld ingaan, is de rechter hersenhelft juist essentieel, onder andere omdat die de impliciete, affectieve en belichaamde dimensies van onze ervaring beter kan weergeven."

Gelatenheid

"McGilchrists theorie vertoont opvallende overeenkomsten met het denken van de mysticus Meister Eckhart, the man from whom God hid nothing. Eckhart pleit voor een houding van gelâzenheit (gelatenheid), een bepaalde gemoedstoestand van actieve passiviteit, een soort ontvankelijkheid, een houding die lijkt op de wijze waarop McGilchrist de houding van de rechter hersenhelft typeert. 

Volgens McGilchrist zijn de consequenties van de afname van deze houding groot: vervreemding van de natuur, marginalisatie van kunst, theater en poëzie en een misvatting van religie. Mijn werk voegt daaraan toe dat de verdrukking van de rechter hersenhelft grote gevolgen kan hebben op individuele spirituele ervaringen, religieuze gemeenschappen en de theologie." 

Jan Brouwer Scriptieprijzen

De Jan Brouwer Scriptieprijzen zijn een initiatief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Met de prijzen beloont de KHMW maatschappij-georiënteerd onderzoek dat inzicht geeft in concrete problemen en kan bijdragen aan oplossingen. Criteria waar de jury de scripties op beoordeelt zijn maatschappelijke relevantie, kwaliteit van het onderzoek, originaliteit en leesbaarheid. 

"Ik ben heel blij dat mijn poging om wetenschap en theologie in gesprek te brengen rond het onderwerp spirituele intelligentie zo'n erkenning krijgt", zegt Bouman. "Ik ben de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit, Marius Dorobantu en de International Society for Science and Religion dankbaar voor hun steun gedurende het hele proces."

Foto: Vera Duivenvoorden