Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Maatregelen rondom instroom internationale studenten

8 februari 2024
Nederlandse universiteiten nemen maatregelen om de toekomstige instroom van internationale studenten te beheersen en Nederlandse taalvaardigheid te vergroten. Dat maakt koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL) vandaag bekend.

Ook VU Amsterdam neemt stappen. “Als maatschappelijk betrokken universiteit, zien wij het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het oplossen van de knelpunten rond de internationale instroom,” aldus Margrethe Jonkman, voorzitter van het College van Bestuur VU Amsterdam.

Het bevorderen van de Nederlandse taalvaardigheid bij docenten en studenten en meer Nederlandstalige tracks. Dat zijn twee belangrijke maatregelen die VU Amsterdam in samenspraak met faculteiten en de medezeggenschap zal uitwerken als onderdeel van de landelijke afspraken rond het beheersen van internationale instroom. Jonkman geeft wel aan dat hierbij niet voorbij zal worden gegaan aan de positieve aspecten aan de internationale instroom. “Internationale studenten en medewerkers zijn een verrijking voor onze universiteit. De diversiteit maar ook de internationale ervaring leert ons kijken vanuit verschillende perspectieven. Internationalisering bevordert bovendien ook de Nederlandse positie als open en toonaangevende plek voor onderzoek en onderwijs.”

Sturingsinstrumenten essentieel
VU Amsterdam heeft de internationale werving sinds januari 2023 beperkt tot opleidingen in tekortsectoren en informeert toekomstige studenten actief over de krapte op de woningmarkt. Om gericht te kunnen sturen waar dat nodig is, vragen de Nederlandse universiteiten al sinds 2018 om sturingsinstrumenten om de toestroom van internationale studenten beter te kunnen reguleren, zoals UNL vandaag nogmaals benadrukt.

Lees hier het volledige maatregelenpakket dat UNL heeft aangekondigd.