Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Lieneke Slingenberg nieuwe portefeuillehouder Onderzoek

25 januari 2024
Per 1 januari is Lieneke Slingenberg portefeuillehouder Onderzoek. Welke kennis en ervaringen neemt zij mee en hoe hoopt zij haar nieuwe rol vorm te geven? We vroegen het Lieneke zelf.

Allereerst gefeliciteerd met je nieuwe rol. Wanneer ontdekte jij jouw passie voor onderzoek?

‘’Dat was toen ik mijn scriptie schreef. Ik wilde eigenlijk graag advocaat worden. Ik had ook stage gelopen bij een advocatenkantoor en dat beviel goed. Maar toen ik mijn scriptie schreef, vond ik dat zo leuk dat ik besloot te solliciteren op een promotieplek. Mijn plan was om vier jaar onderzoek te doen en daarna alsnog door te gaan als advocaat. Maar dat is heel anders gelopen. Ik vond onderzoek doen zo leuk, dat ik nooit meer weg ben gegaan bij de universiteit.’’

Waar ging dat onderzoek over?

‘’Het onderzoeksproject was opgezet vanuit Vluchtelingenwerk ter ondersteuning van zaken die voorlagen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ik onderzocht de versnelde Nederlandse asielprocedure (van destijds 48 uur) in het licht van mensenrechten, met name de artikelen 3 en 13 van het EVRM. Ik vond het bijzonder dat ik door middel van onderzoek een bijdrage kon leveren aan de procedures bij het Hof.’’

Je hebt jarenlange ervaring op het gebied van onderzoek naar migratierecht. Wat maakt migratierecht zo’n interessant rechtsgebied?

‘’Door de combinatie van verschillende jurisdicties. Je hebt altijd te maken met nationaal recht, Europees recht en mensenrechten. De spanning tussen soevereiniteit en mensenrechten, het politieke karakter en de daarmee komende veranderlijkheid van het migratierecht. Het rechtsgebied verandert steeds en roept altijd weer nieuwe, ingewikkelde vragen op. Dat verveelt nooit.’’

Na een onderzoekscarrière staat je nu een bestuurlijke rol te wachten. Waarom heb je ‘ja’ gezegd op het verzoek om portefeuillehouder Onderzoek te worden?

‘’Ik vind dat het hoort bij de verantwoordelijkheid als hoogleraar om ook bestuurstaken te vervullen. Van de bestuurstaken die er zijn, vind ik deze rol heel mooi, omdat ik op verschillende manieren met onderzoek bezig ben geweest. Ik zet me graag in om het onderzoeksbelang binnen onze faculteit te waarborgen.’’

Wat zijn de onderzoeksbelangen die je graag wilt waarborgen?

‘’Het verder versterken van de combinatie van juridisch-doctrinair, rechtstheoretisch en empirisch-juridisch onderzoek. Dit zou ik graag verder willen versterken en ook meer uit willen dragen. Het welzijn van promovendi vind ik daarnaast heel belangrijk. En er liggen ook uitdagingen in het kader van de bezuinigingen. Daarnaast ligt er een nieuw plan van aanpak voor het onderwijs. Het plan is veelbelovend, maar zal ook veel vragen van de faculteit. Ik wil waarborgen dat er voldoende tijd en ruimte overblijft voor onderzoek. Tenslotte vind ik het belangrijk om verbinding binnen de faculteit te stimuleren, ook op het gebied van onderzoek.

Kan de verbinding op het gebied van onderzoek beter?

‘’Onderzoekers weten elkaar gelukkig al goed te vinden en zoeken de verbinding op met elkaar, maar vooral binnen secties. Soms zijn wetenschappers van verschillende secties met vergelijkbare vragen of vergelijkbare methoden van onderzoek bezig zonder dat ze dat van elkaar weten. De ELSA-VU lunches en de Broodjes Onderzoek zijn een goede stap richting meer verbinding. Ik verken graag welke mogelijkheden er nog meer zijn om de verbinding binnen de faculteit verder uit te bouwen.’’

Welke kennis of inzichten vanuit je rol als onderzoeker neem je in je nieuwe rol als portefeuillehouder onderzoek?

‘’Ik heb behoorlijk wat ervaring met het schrijven van onderzoeksvoorstellen en het aanvragen van onderzoeksfinanciering. Niet alleen als aanvrager van een financiering, maar ook als beoordelend commissielid bij een organisatie, zoals de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Door de jaren heen merkte ik dat het schrijven van een onderzoeksvoorstel een vaardigheid an sich is. Wil je een goed onderzoeksvoorstel schrijven, dan is dat vaak een team effort. Feedback van collega’s en gezamenlijk nadenken over het voorstel zijn belangrijke onderdelen om tot een goed onderzoeksvoorstel te komen. Ik denk dat we daar nog een stap kunnen maken. Het zou mooi zijn als wetenschappers elkaar meer kunnen helpen met het schrijven van onderzoeksvoorstellen.

Je gaf aan dat je het welzijn van promovendi en medewerkers in het algemeen belangrijk vindt. Wat zijn aandachtspunten?

‘’Landelijk is er veel aandacht voor het welzijn van promovendi en jonge onderzoekers en dat vind ik een goede ontwikkeling. Werken als promovendus kan namelijk soms best lastig zijn. Ik vind dat we daar als faculteit voldoende aandacht aan moeten besteden. Een ander aandachtspunt is de nieuwe functie van docent-onderzoeker, die onlangs geïntroduceerd is binnen onze faculteit. Het betreft een aanstelling van acht jaar waarin de medewerker voor de helft van de tijd onderzoek doet en voor de andere helft onderwijs geeft. Er zijn al een paar mensen in de functie gestart en er zullen er meer volgen. Ik vind het belangrijk om die trajecten goed in de gaten te houden. Er moet voldoende tijd overblijven voor de docent-onderzoekers om daadwerkelijk te kunnen promoveren.’’

Hoe zie jij de wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs?

‘’De twee versterken elkaar. Om goed onderwijs te kunnen geven, is het belangrijk dat je onderzoek kunt doen. Het geeft je de mogelijkheid om nieuwe inzichten uit recent onderzoek direct te vertalen naar het onderwijs. Anderzijds kan je door middel van onderwijs, zoals een scriptiebegeleiding, op ideeën komen voor nieuw onderzoek. Het clinic-onderwijs is bovendien een mooi voorbeeld van de wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs. Rechtenstudenten kunnen zich aanmelden voor diverse clinics, waarin ze samen met een docent uitvoerig onderzoek doen naar een juridische zaak met een maatschappelijk karakter. Zo toonden vier rechtenstudenten van de Climate Change and Sustainability Law Clinic onlangs aan dat Colgate-Palmolive misleidende reclame maakt over de recyclebaarheid van haar allesreiniger.’’

Wat zijn jouw doelen voor de komende paar jaar als het op het facultaire onderzoeksbeleid aankomt?

‘’Ik wil de eerste drie maanden gebruiken om goed te kijken naar wat er speelt binnen de faculteit op onderzoeksgebied en hoe dingen gaan, om vervolgens te kunnen bepalen waar de focus op moet liggen de komende jaren.’’