Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Leergang Modernisering van het Wetboek van Strafvordering

8 januari 2024
In deze nieuwe leergang wordt u op de hoogte gebracht van de belangrijkste uitgangspunten en doelstellingen van het nieuwe wetboek en de huidige stand van zaken van het wetgevingsproject.

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe Wetboek van Strafvordering is de 'beweging naar voren'. In dat verband zal ook vanuit de perspectieven van verschillende betrokken procesdeelnemers aandacht worden besteed aan de toekomstige rollen, verantwoordelijkheden en werkwijze van deze procesdeelnemers. Daarnaast zullen de praktische veranderingen en uitdagingen voor de strafrechtpraktijk aan de orde komen waarmee de betrokken procesdeelnemers en organisaties zullen worden geconfronteerd.

Doelgroep
Deze leergang is gericht op advocaten, leden van de rechterlijke macht, leden van het openbaar ministerie, juristen werkzaam bij de overheid (die te maken hebben met strafrecht of strafrechtstoepassing), medewerkers van opsporingsdiensten (zoals FIOD, Politie, KMar), medewerkers werkzaam bij de reclassering / slachtofferhulp / het CJIB / de DJI / het NFI / Dienst Justis en bedrijfsjuristen. 

Startdatum
De leergang start op maandag 26 februari 2024, bestaat uit vijf colleges en een terugkomdag. 

Online informatiesessie 11 januari 2024
Op donderdag 11 januari 2024 organiseren we van 16.00 tot 17.00 uur een kosteloze online informatiesessie over deze leergang. Laat u informeren en inspireren door cursusleider Marlies Loenen die u meer vertelt over de inhoud van de leergang en uw vragen beantwoordt. Bent u erbij? Meld u aan.

Meer informatie over de leergang.