Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Intensivering samenwerking tussen Amsterdamse kennisinstellingen en ROM InWest

13 maart 2024
De UvA, VU, Amsterdam UMC, HvA en ROM InWest ondertekenden op 12 maart een samenwerkingsovereenkomst. De partijen intensiveren hun samenwerking voor meer ondernemerschap en innovatie in Life Science Health (LSH).

“Met de aanwezige kennisinstellingen en Nederlands grootste academische ziekenhuis huisvest Amsterdam de top van het Nederlandse onderzoek op het gebied van gezondheid. Vanaf het moment dat ROM InWest twee jaar geleden werd opgericht, lag er een geweldige kans om de handen ineen te slaan en het ondernemerschap en innovatie vermogen voor LSH in de regio en daarbuiten op de kaart te zetten. Met het tekenen van de overeenkomst vandaag is daar nu officieel het startschot voor gegeven”, aldus Arjen Brussaard van Amsterdam UMC. 

Het sneller en effectiever naar de markt brengen van kennis is noodzakelijk om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, vinden de initiatiefnemers. Janet Nieboer, CEO van ROM InWest: “De zorg loopt vast door de hoge kosten en het tekort aan personeel. Tegelijkertijd is er veel kennis om ziektes te bestrijden of voorkomen. Voor het omzetten van deze kennis in innovatieve behandelingen of producten die op grote schaal inzetbaar zijn, hebben we ondernemers nodig. Nu al zijn 25% van de bedrijven die bij ons aankloppen LSH-startups en we verwachten dat dit alleen maar zal toenemen.” 

Vandaag roepen de samenwerkende partners daarom publieke en private investeerders op meer te investeren in startende LSH-bedrijven uit de Metropool Regio Amsterdam. 

Tot nu toe blijven investeringen in dit soort startups achter ten opzichte van andere regio’s. Als belangrijke oorzaak noemen de initiatiefnemers het gebrek aan “geduldig” kapitaal. Vanwege de benodigde certificering en de complexiteit van de sector is voor het ontwikkelen en introduceren van innovaties kapitaal nodig met een lange adem. Een nieuw fonds kan helpen de bedrijvigheid op niveau brengen, net als meer publiek-private samenwerkingen. Zogenaamde accelerator programma’s die ondernemers helpen bij het opschalen van hun innovatie, kunnen dit extra versterken.  

Over de samenwerking 

Amsterdam UMC, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en het gezamenlijke kennis transfer office Innovation Exchange Amsterdam (IXA) bundelen hun krachten met ROM InWest. Met het delen van informatie, ontplooien van gezamenlijk initiatieven en met "Venture building"-programma's versterken zij het relevante ecosysteem van kennis- en innovatieontwikkeling, ondernemerschap en financiering. Doel van de samenwerking is meer economische en maatschappelijke waarde te halen uit kennis en innovaties op het gebied van duurzaamheid, digitalisering & AI en Life Science Health. 

Website van ROM InWest