Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

idea #4 alumnimagazine voor geesteswetenschappers

4 juni 2024
Geesteswetenschappers komen op de meest uiteenlopende plekken terecht. Welke? En in welke rollen? Met interviews, columns, artikelen en beelden geven wij hen een welverdiend podium in alumnimagazine idea #4.

“Het thema van dit nummer van idea is ‘vooruitgang? Maar niet alle vooruitgang is eenvoudig meetbaar. Daarom moeten geesteswetenschappers zichzelf blijven, het eigen verstand blijven aanspreken en ontwikkelen, hun wijsbegeerte, hun inzichten in het verleden, in taal, media en de veelsoortige kunst- en cultuuruitingen blijven bestuderen en verder brengen in het belang van de samenleving.”  

 Lees het voorwoord van Freek Schmidt, portefeuillehouder Onderwijs, Faculteit der Geesteswetenschappen 

Interview

Nina van Egmond was docent verpleegkunde toen ze in een kastje in Bangladesh een filosofieboek vond. Achteraf gezien was dat het begin van een tweede carrière. Ze zou uiteindelijk promoveren op het belang van menselijke waardigheid voor migranten. Sinds 2017 is ze programma-manager bij VluchtelingenWerk. “Vooruitgang verandert onze leefwereld, maar het is niet per definitie een verbetering.” 

Lees het interview met Nina van Egmond 

Verbeelding en kracht van de kunst: de Abraham Kuyperlezing van Désanne van Brederode 

Tijdens de Abraham Kuyper Lezing hield inkomend Vrije Schrijver Désanne van Brederode een pleidooi voor de verbeelding en de kracht van kunst en muziek. “We kunnen vanuit anderen naar onszelf kijken, ons voorstellen hoe ons leven zou zijn gelopen als we bij de buren waren geboren, of in Tel Aviv, Gaza, Charkiv.” 

Duik in de complete lezing

“Kroniekschrijvers zijn de bloggers van hun tijd.”

Het weer, de graanprijzen, het nieuws uit de krant, lokale hoogte- en dieptepunten of de gevolgen van een overstroming; het zijn onderwerpen die vroegere kroniekschrijvers de moeite waard vonden om voor het nageslacht vast te leggen. Voor historicus Erika Kuijpers en haar team vormden de kronieken de basis van een uniek project dat uitmondde in een online dataverzameling met meer dan 22 miljoen woorden, ruim 200 kronieken die voor iedereen, integraal, doorzoekbaar zijn. 

Lees het interview en kijk mee achter de schermen

Wat een paranormale beurs ons leert over AI 

“Laten we – zeker ook als geesteswetenschappers – iets minder vaak praten over wat kunstmatige intelligentie doet en iets meer over hoe het werkt. De techniek erachter afdoen als iets voor bèta's is een luxe die we ons niet kunnen veroorloven.” Hoogleraar journalistiekwetenschap Damian Trilling schreef een column. 

Lees de column  

Week in beeld 

Boj van den Berg studeerde na een bachelor Planogie de master Erfgoedstudies aan de VU. Momenteel stuurt hij als pionierend planoloog zijn landschapstudio New Grounds aan en is o.a. werkzaam voor Bureau Marineterrein in Amsterdam. Dit is nu een testgebied voor stedelijke vraagstukken. Boj is daar verantwoordelijk voor het opzetten en realiseren van experimenten in de buitenruimte, zoals de transformatie van een schietbaan, ‘dobbernatuur’, streetart en meer. 

 In 9 beelden toont Boj zijn werkweek 

“We did it together sir!” 

Lees de blog van alumnus Andrew Niemeijer en meer in idea #4

Redactie

idea is een halfjaarlijkse uitgave van de Faculteit der Geesteswetenschappen. De eerstvolgende editie verschijnt in december 2024.

Vraag aan de redactie: humanities.idea@vu.nl