Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Gezond en duurzaam: eet meer plantaardige eiwitten, minder vlees en zuivel

25 januari 2024
Opschuiven naar een voedingspatroon met meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten. Volgens de Gezondheidsraad is dat gezonder en beter voor het milieu. Afgelopen december brachten ze hun advies uit aan de minister van LNV en de staatssecretaris van VWS. Voedingswetenschappers Marjolein Visser (voorzitter van de commissie) en Ingeborg Brouwer (commissielid) werkten mee aan het advies.

Om de toenemende wereldbevolking in de toekomst van voedsel te kunnen voorzien, is het noodzakelijk dat we op een andere manier eten produceren en consumeren. De voedselproductie is verantwoordelijk voor 25% van de uitstoot van broeikasgassen en draagt bij aan de overexploitatie en vervuiling van de aarde. Dat is een bedreiging voor de gezondheid van mensen. Een meer plantaardig voedingspatroon draagt dus ook bij aan onze gezondheid. 

Overheidsbeleid 

Daarom richt overheidsbeleid zich op de overgang naar meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten, oftewel de eiwittransitie. Ze concludeerden dat een meer plantaardig voedingspatroon beter voldoet aan hun Richtlijnen goede voeding. Ook stellen ze dat het voor de meeste Nederlanders mogelijk is minder dierlijk te gaan eten zonder dat er tekorten aan voedingsstoffen ontstaan.  

Algemene tips 

Om gezonder en duurzamer te eten, kun je een aantal algemene tips gebruiken: eet niet te veel, verspil geen voedsel, beperk zuivel en vlees, en vervang het vlees door plantaardige eiwitbronnen als peulvruchten, noten, soja en granen. Volgens de Gezondheidsraad kan het meer plantaardige voedingspatroon dat ze voorstellen (60% van het eiwit uit plantaardige bronnen en 40% uit dierlijke bronnen, in plaats van de huidige 40% plantaardig en 60% dierlijk) de milieu-impact van onze voedselconsumptie met 25% verlagen. 

Podcast 

Voedingswetenschapper Marjolein Visser schreef samen met Ingeborg Brouwer een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, met daarin meer uitleg over het advies en praktische adviezen om zo duurzaam en gezond mogelijk te eten. Daarnaast schoof ze aan bij de podcast Adviezen van de Gezondheidsraad om meer te vertellen over de eiwittransitie.