Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Gezamenlijke verklaring Geesteswetenschappen, VU en Younes Saramifar

26 januari 2024
Lees hier de gezamenlijke verklaring van het bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, VU Amsterdam en Dr. Younes Saramifar

Naar aanleiding van diverse mediapublicaties stellen het faculteitsbestuur en dr. Younes Saramifar gezamenlijk dat de beschuldigingen van surveillance in de lessen van dr. Saramifar, van censuur op de inhoud van het onderwijs van dr. Saramifar en van disciplinaire arbeidssancties tegen hem onjuist zijn.

Het faculteitsbestuur en dr. Saramifar zetten zich in voor de ontwikkeling van voor studenten aantrekkelijke cursusbeschrijvingen, die de academische vrijheid en de sociale veiligheid in de klas voor dr. Saramifar en alle leden van de academische gemeenschap respecteren. Dit sluit aan bij het streven van VU Amsterdam naar verbinding, het voorkomen van polarisatie en het bevorderen van inclusiviteit. Wij realiseren ons dat er binnen de academische gemeenschap verschillende meningen bestaan over de situatie in het Midden-Oosten. We streven naar het uitwisselen van standpunten en dialoog op zo'n manier dat de gemeenschap aan de VU Amsterdam wordt gekoesterd in al zijn verscheidenheid, inclusief gemarginaliseerde stemmen.

Zowel het faculteitsbestuur als het College van Bestuur van VU Amsterdam maken zich zorgen over de veiligheid van dr. Saramifar, die in gevaar is gekomen door verkeerde berichtgeving in de media. Het faculteitsbestuur en dr. Saramifar steunen elkaar in het uitoefenen van academisch burgerschap. 

Het faculteitsbestuur en dr. Saramifar erkennen de emotionele en politieke complexiteit rond deze kwestie en roepen gezamenlijk op tot verdraagzaamheid. Het faculteitsbestuur is bezorgd over sommige berichten die de sociale veiligheid van medewerkers, het faculteitsbestuur en het college van bestuur in gevaar hebben gebracht.

Neem contact op met de woordvoerder