Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

'Geestelijke zorg nodig in strijd tegen klimaatverandering'

20 maart 2024
Activisten van Extinction Rebellion voelen zich vaak eenzaam in hun strijd. Gerichte geestelijke zorg kan hen -en anderen- helpen om vol te houden, zegt VU-alumnus Marlous Ockhuysen (Faculteit Religie en Theologie). "Het is belangrijk dat geestelijk verzorgers actiever deelnemen aan het maatschappelijke debat over klimaatverandering."

VU-alumnus Marlous Ockhuysen rondde in december 2023 de eenjarige master Theology & Religious Studies: Spiritual Care af aan de Faculteit Religie en Theologie (FRT). Ze koos daarbinnen voor de track Interfaith Spiritual Care. "In mijn masterscriptie richtte ik me op de natuurspiritualiteit van Extinction Rebellion-klimaatactivisten en de rol van de geestelijk verzorger daarin. Daarmee begaf ik me toevallig op het vlak van de nieuwe track die FRT begin dit jaar heeft gelanceerd: Geestelijke Zorg & Planetaire Gezondheid."

"In mijn leven ben ik altijd gericht geweest op natuur en mensen in mijn (nabije) omgeving. Natuur betekent voor mij het ervaren van verbinding met mijn dagelijkse omgeving: de vogels in mijn tuin, de bomen die ik onderweg tegenkom op de fiets, een ander mens waarmee ik oogcontact heb. Ik kom uit een katholieke familie waar veel ruimte was voor allerlei uitingen van spiritualiteit, en waar altijd respect bestond voor dat wat óók mogelijk is. Mijn persoonlijke levensverhaal heeft mij ertoe aangezet de track Interfaith Spiritual Care aan de VU te volgen en mij in de laatste fase van mijn studie specifiek bezig te houden met geestelijke zorg in combinatie met planetaire gezondheid.

Voorbij de acties op de snelweg 

"Interfaith Spiritual Care leidt geestelijk verzorgers op die niet vanuit een specifieke, religieuze stroming werken,- zoals het katholicisme, protestantisme of de islam- maar waarbij het vertrekpunt juist de som van allerlei geloven, levensbeschouwingen en spiritueel gedachtengoed is. Dat past goed bij me. Voor mij kunnen verschillende waarheden naast elkaar bestaan. Als iemand met een christelijke, islamitische, humanistische of atheïstische achtergrond mij zijn of haar verhaal vertelt, ga ik op zoek naar waar wij elkaar kunnen verstaan. Deze instelling- in combinatie met mijn nieuwsgierigheid naar het andere, mijn liefde voor natuur en het vleugje activisme dat in mij zit- bracht mij voor mijn masterscriptie uiteindelijk bij Extinction Rebellion. Los van hun protestacties op de A12 wist ik op dat moment nog niet zoveel over de mensen achter 'de klimaatactivisten’. Tijdens mijn bescheiden onderzoek ontdekte ik hoe natuur, en strijden voor behoud van een gezonde aarde, voor hen een spirituele levensoriëntatie is. Wat mij raakte is dat Extinction Rebellion zich beroept op zowel wetenschappelijke kennis als spirituele kennis van Inheemse volken.

De klimaatcrisis gaat iedereen aan

"Door de combinatie van wetenschap en spiritualiteit die ik in mijn onderzoek vond besefte ik dat geestelijk verzorgers van zowel mijn track als met name ook de nieuwe track Geestelijke Zorg & Planetaire Gezondheid actiever kunnen bijdragen aan de verbreding van het maatschappelijke debat over klimaatverandering. Uiteindelijk staat de mens niet op zichzelf, maar is onlosmakelijk verbonden met de natuurlijke omgeving en al haar levensvormen. De klimaatcrisis is niet alleen iets wat klimaatactivisten of -wetenschappers aangaat. Als je het hebt over welke plek de mens inneemt in het grotere geheel en daarbinnen in interactie is, dan is dat bij uitstek een (gespreks)onderwerp dat binnen het vakgebied van de geestelijk verzorger valt.

Spirituele ondersteuning

"Uit mijn onderzoek is gebleken dat klimaatactivisten zich alleen voelen in de strijd tegen verdere gevolgen van klimaatverandering. De urgentie wordt maatschappij breed nog niet voldoende gehoord en gevoeld, terwijl de wereld spreekwoordelijk in brand staat. Ik zie de meerwaarde van geestelijk verzorgers in het bespreekbaar maken van de klimaatcrisis, onderbouwd vanuit onze expertise. Daarnaast kunnen we spirituele ondersteuning bieden bij existentiële vragen en betekenisgeving van klimaatactivisten en van iedereen die zich zorgen maakt over de gevolgen van klimaatverandering. Nu ik klaar ben met mijn master, bezin ik me de komende periode eerst op mijn vervolgstappen, maar ik zie mezelf zeker actief blijven op het snijvlak van spiritual care en planetaire gezondheid."

Meer informatie

Op zoek naar meer informatie over het thema geestelijke zorg in combinatie met klimaatverandering? Bekijk de webpagina’s van de tracks Geestelijke zorg & Planetaire gezondheid en Interfaith Spiritual Care.