Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

FRT benoemt Usaama al-Azami tot Universitair Docent Arabisch

30 januari 2024
De Faculteit Religie en Theologie (FRT) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft met ingang van 1 januari 2024 Usaama al-Azami benoemd tot Universitair Docent Arabisch, verbonden aan Het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT).

"Ik ben zeer vereerd met deze benoeming. Deze instelling brengt twee dimensies van mijn wetenschappelijke vorming samen, een academische opleiding in religiewetenschappen naast een seminarieopleiding in de islamitische theologie," aldus al-Azami. 

"Deze twee werelden worden op de academie maar al te vaak van elkaar gescheiden, terwijl ze eigenlijk een rigoureuze wetenschappelijke dialoog zouden moeten voeren, omdat ze verschillende benaderingen en verschillende ontologieën weerspiegelen over kwesties die van groot belang zijn voor de hele mensheid. Het doet mij veel plezier om deel uit te maken van een instelling die deze samenloop van benaderingen serieus neemt. Het Centrum voor Islamitische Theologie en de Faculteit Religie en Theologie weerspiegelen beide een dergelijk ideaal, en ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met collega's en studenten om in de toekomst bij te dragen aan de belangrijke wetenschappelijke expertise van het CIT op het gebied van islamitische studies."

Versterking CIT en FRT

Yaser Ellethy, directeur-rector van het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT): "Met deze benoeming mogen wij zeker uitkijken naar een verdere versterking van het CIT en de FRT. Met zijn onderwijs, onderzoek en valorisatie expertise levert Dr. al-Azami een belangrijk bijdrage aan ons team op het snijvlak van Islamitische theologie en religiewetenschappen, waar het CIT zowel nationaal als internationaal zich profilieert. Wij feliciteren Usaama en onszelf en wensen hem een prachtige en vruchtbare toekomstige carrière bij de VU."

Over Usaama al-Azami

Usaama al-Azami begon zijn reis in de islamitische studies meer dan twintig jaar geleden tijdens een tussenjaar voordat hij naar de universiteit ging, toen hij formeel de Arabische taal studeerde. Vervolgens volgde hij een bachelordiploma in Arabisch en Islamitische studies aan de Universiteit van Oxford. Nadat hij zijn BA in Oxford had behaald, stak hij de Atlantische Oceaan over om zijn master en PhD in Near Eastern Studies aan de Princeton University te behalen. Zijn doctoraat richtte zich op het moderne islamitische politieke denken, in het bijzonder op Arabische 'islamistische' intellectuelen en hun betrokkenheid bij sleutelideeën in de westerse politieke theorie. 

Dr. al-Azami doceerde in zowel de VS als Groot-Brittannië, aan Princeton University, het Markfield Institute en de Universiteit van Oxford. Hij is de auteur van Islam and the Arab Revolutions: The Ulama Between Democracy and Autocracy (Oxford University Press, 2022). Hij zet zich in voor een breder bereik en draagt vaak bij aan publieke discussies over de islam in geschreven en audiovisuele vorm.

Usaama al-Azami

Usaama al-Azami

Usaama al-Azami, Universitair Docent Arabisch VU-FRT, CIT

Usaama al-Azami