Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Frontiers Planet Prize voor Daniel Muth

22 april 2024
Daniel Muth, onderzoeker op het gebied van klimaatbeleid, is door de Frontiers Planet Prize uitgeroepen tot National Champion voor zijn onderzoek naar CO2-belastingen. Volgens zijn onderzoek is sociale zekerheid een voorwaarde voor ambitieus klimaatbeleid.

In zijn onderzoek onderzocht Muth (Instituut voor Milieuvraagstukken) hoe economische en politieke obstakels kunnen worden overwonnen om CO2-gebruikers een belasting te laten betalen die hoog genoeg is om ons milieu te beschermen. Hij keek in het bijzonder welke maatregelen voor revenue recyling (het ‘recyclen’ van inkomsten) effectief zijn in verschillende landen. 

Revenue recycling 
Revenue recycling verwijst naar de manier waarop de inkomsten die door het CO2-prijsbeleid worden gegenereerd, terugkomen bij de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door maatschappelijke groepen die geraakt worden door zulke maatregelen (zoals huishoudens met een laag inkomen) te compenseren, het geld te besteden aan klimaatprojecten op het gebied van hernieuwbare energie of energie-efficiëntie, of door middel van andere hooggewaardeerde sociale projecten op het gebied van onderwijs, betaalbare huisvesting of ontwikkeling.  

Hij ontdekte dat het belangrijk is om groepen die worden getroffen door hogere CO2-prijzen te compenseren, om ervoor te zorgen dat dit beleid wordt geaccepteerd. Dit geldt ook in hoogontwikkelde landen. Muth: “Het beste beleid is om compensatie te koppelen aan klimaatprojecten die worden gefinancierd met de opbrengsten van de CO2-belasting. Zo krijg je politieke steun voor de maatregelen. In sommige situaties is er grote inkomensongelijkheid of afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Dan kan de manier waarop de inkomsten uit CO2-belastingen worden gebruikt een grote invloed hebben op de acceptatie van klimaatbeleid. Het gebruik van de inkomsten uit hogere CO2-prijzen voor meerdere doeleinden helpt om publieke acceptatie te krijgen, de negatieve gevolgen voor bepaalde groepen aan te pakken en bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering.”  

Frontiers Planet Prize 
De Frontiers Planet Prize wordt toegekend aan wetenschappers van wie het onderzoek bijdraagt aan het versnellen van oplossingen die ervoor zorgen dat de mensheid veilig binnen de grenzen van het ecosysteem van de aarde blijft. De National Champions gaan nu door naar de laatste ronde van de competitie, waar drie International Champions elk 1 miljoen Zwitserse frank ontvangen ter ondersteuning van hun onderzoek.