Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

ERC Advanced Grant voor hoogleraar migratierecht Thomas Spijkerboer

11 april 2024
Thomas Spijkerboer, hoogleraar migratierecht aan het Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law van de Vrije Universiteit Amsterdam, ontvangt een Advanced Grant van de European Research Council (ERC). In dit vijf jaar durende onderzoeksprogramma MIGJUST zal hij het niet onderkende, fundamentele conflict onderzoeken tussen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat in zijn migratiejurisprudentie een soevereiniteitsbenadering hanteert die immobiliteit normaliseert, en de Inter-Amerikaanse en Afrikaanse mensenrechtencommissie en -Hof, die een mensenrechtenbenadering hanteren die mobiliteit normaliseert. Deze fragmentatie van het internationaal recht speelt ook in VN-mensenrechtencomités.

Deze fragmentatie wordt niet onderkend in wetenschappelijk onderzoek, waarin wordt aangenomen dat de Europese aanpak de meest geavanceerde versie van het internationaal recht vertegenwoordigt. Deze fragmentatie is problematisch omdat zij het internationale karakter van het internationaal recht ondermijnt. De juridische doctrine overlapt met de dominante politieke theorie over migratierecht, die zich richt op Europa en Noord-Amerika en geen rekening houdt met verschillende posities die zijn ontwikkeld in de Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse en islamitische politieke theorie.

MIGJUST wil een einde maken aan deze vooringenomenheid door Inter-Amerikaanse, Afrikaanse en VN-jurisprudentie te bestuderen en door Europese, Inter-Amerikaanse, Afrikaanse en VN-jurisprudentie te koppelen aan politieke theorie.

Herformuleren internationale mensenrechten
Spijkerboer heeft als ambitie  het internationale recht inzake de mensenrechten te herformuleren op het gebied van migratie, door zowel de inter-Amerikaanse, Afrikaanse en VN-jurisprudentie als de Europese jurisprudentie in de analyse te betrekken. Hij gaat de uiteenlopende principiële standpunten analyseren en onderzoeken hoe dat conflict zich verhoudt tot uiteenlopende ideeën over migratierechtvaardigheid in de Europese, Noord-Amerikaanse, Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse en islamitische politieke theorie. Vervolgens zal hij juridische alternatieven formuleren, geïnspireerd door niet-ideale politieke en juridische theorie.

Einde aan vooringenomenheid
MIGJUST levert op deze manier een fundamentele academische bijdrage door een einde te maken aan de veronderstelde Europese vooringenomenheid, een bijdrage aan de rechtspraktijk door het ontsluiten van inter-Amerikaanse, Afrikaanse en VN-jurisprudentie en een bijdrage aan de internationale samenwerking tussen staten, IO's en INGO's door hun verschillende normatieve posities voor elkaar begrijpelijk te maken.

Bio
Thomas Spijkerboer ontvangt 2,5 miljoen euro van de ERC voor zijn baanbrekende onderzoek. De Vrije Universiteit Amsterdam heeft vier ERC advanced grants gekregen, binnen de disciplines recht, informatica, en twee keer binnen natuur en sterrenkunde.