Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Connected World project: klimaatdiscussies en religieus taalgebruik

5 april 2024
De dreiging van droogte, overstromingen, hongersnood en conflicten als gevolg van klimaatverandering wordt vaak beschreven in apocalyptische termen. Uitspraken dat het einde van de wereld nabij is en dat er geen ontkomen aan is, zijn zowel te vinden in religieuze teksten als in dringende oproepen tot klimaatactie. Soms zijn de verwijzingen naar religieuze apocalyptiek expliciet, soms zijn ze verborgen. Dit geldt niet alleen voor doemscenario's over een onvermijdelijk einde, maar ook voor oproepen tot verantwoordelijkheid, actie en zorg voor de natuur (denk bijvoorbeeld aan het gebruik van begrippen als 'schepping' of 'Moeder Aarde').

Het VU Profielthema Connected World heeft een beurs toegekend aan een interdisciplinair team bestaande uit Prof. Willem van Peursen, Dr. Yusuf Çelik, en Dr. Jan-Jorrit Hasselaar, in samenwerking met Prof. Sandjai Bhulai (Business Analytics, BETA) en Dr. Meike Morren (Consumer Behavior and Sustainable Marketing, SBE) om vragen te beantwoorden als: hoe wordt het spreken over het klimaat vormgegeven door religieuze concepten en wat laat dit zien over de onderlinge samenhang van wereldbeelden en visies op natuur en klimaat?

Dit is een interdisciplinair project, omdat het opsporen van verborgen religieuze taal in maatschappelijke debatten expertise vereist op het gebied van Natural Language Processing en text-mining, godsdienstwetenschappen en sociologie. Voor het project zullen twee academieassistenten aangetrokken worden die de websites van belangrijke milieu-organisaties zoals Greenpeace zullen doorzoeken met behulp van gearchiveerde versies van deze websites om een historisch perspectief van de afgelopen tien jaar te ontwikkelen.

Het project bouwt voort op het werk aan het detecteren van religieuze taal gerelateerd aan de Network Institute hackathon  Analyzing Religious Language in Social Media (Van Peursen en Çelik, onderzoeksteam Digital Aproaches to Sacred Texts) en het VUA-UvT samenwerkingsproject  Hope as a Response to Climate Change (Hasselaar).