Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Bart Visser bijzonder hoogleraar Zelfmanagementondersteuning voor Vitaal Bewegen

28 maart 2024
Verbinder tussen universitair en hbo-onderzoek.

Bart Visser is opgeleid als bewegingswetenschapper en werkte jaren in verschillende rollen aan de faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). In 2010 maakte Visser de overstap naar de Hogeschool van Amsterdam (HvA), in de functie van opleidingsmanager en lector oefentherapie – Dagelijks Bewegen!. Onder zijn lectoraat werd veel onderzoek gedaan naar strategieën en interventies om mensen te coachen in het optimaliseren van hun beweeggedrag. Onlangs werd Visser benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de VU. Vanuit deze rol wil hij de perspectieven op onderzoek van de universiteit en het hbo zo optimaal mogelijk met elkaar verbinden.

'
Ik ben in de jaren ’80 opgeleid als bewegingswetenschapper aan de VU’, vertelt Visser. ‘Van 1990 tot 2010 werkte ik aan de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) in verschillende rollen. ‘Arbeidsomstandigheden en ergonomie waren de centrale thema’s voor onderwijs, onderzoek en advies. Mijn band met oefentherapie komt voort uit mijn jarenlange bijdrage aan de nascholing van oefentherapeuten. We startten met korte cursussen voor oefentherapeuten, die we uiteindelijk door-ontwikkelden tot een opleiding Bedrijfsoefentherapie.’

In 2004 promoveerde Visser op het proefschrift Upper extremity load in low-intensity tasks. ‘Er was in die tijd veel aandacht voor RSI. Ik onderzocht hoe activiteiten met een lage intensiteit – zoals beeldscherm- of assemblagewerk – kunnen leiden tot ernstige gezondheidsklachten.’

Maurits van Tulder, decaan van FGB: 'De faculteit is zeer verheugd met deze nieuwe bijzondere leerstoel van Bart Visser. De leerstoel is een uitstekende gelegenheid om de expertise van de VU en de HvA op het gebied van bewegen en gezondheid te versterken. Het behoeft geen betoog dat deze samenwerking niet alleen een geweldige impuls zal geven aan het onderzoek, maar het biedt ook allerlei kansen voor versterking van het onderwijs. Wij kijken uit naar een mooie samenwerking met Bart en de HvA de komende jaren.'

Nieuwe leerstoel
Vanuit de samenwerking tussen de HvA en de VU begeleidde Visser geregeld promovendi als co-promotor. De afgelopen jaren ontstond de wens om de samenwerking op gebied van onderzoek te intensiveren. Zo ontstond de nieuwe leerstoel met drie hoofddoelen:

  1. Het vergroten van inzicht in kansrijke en succesvolle strategieën om mensen te coachen en ondersteunen in het zelf reguleren van vitaal bewegen tijdens het dagelijks leven.
  2. Het ontwikkelen en evalueren van interventies gericht op vitaal bewegen, ondersteund door informatietechnologie en creatieve technologie.
  3. Het inbedden van de eerste twee doelen in ‘rijke’ leeromgevingen - zoals leerwerkplaatsen en Living Labs - waar onderwijs, onderzoek en praktijk samenkomen.

Visser: ‘Vanuit deze doelen wil ik als lector en bijzonder hoogleraar bijdragen aan gezondheidsbevordering in de regio en de ontwikkeling van professionals, studenten en het onderwijs.’

Nieuwe deuren
Visser: 'Qua onderzoeksinhoud zullen we de reeds ingezette lijn blijven volgen. Het is mijn wens om de samenwerking tussen de HvA en de VU steeds verder te verstevigen. Vanuit universiteiten wordt vaak fundamenteel, theoretisch wetenschappelijk onderzoek gedaan dat vertaald moet worden naar de praktijk. Dit gebeurt deels, maar kan nog sterker. Daarnaast wil ik wezenlijke vragen ophalen vanuit het praktijkgerichte wetenschappelijk onderzoek dat we vanuit de HvA doen en deze neerleggen bij mijn collega’s aan de universiteit.'

Door de intensievere samenwerking met de VU beschikken docent-onderzoekers en studenten straks over meer onderzoeksmogelijkheden, -expertise, en -infrastructuur. 'Ik hoop bijvoorbeeld dat het voor studenten en onderzoekers van de HvA makkelijker wordt om aanvullend onderwijs te volgen aan de universiteit. Collega’s en studenten van de VU wil ik meer en meer betrekken bij  samenwerkingen in leerwerkplaatsen en Living Labs, zoals Living Lab GRZPLUS. Zodat we optimaal gebruik kunnen maken van elkaar kennis en expertise. De afstand tussen een hogeschool en universiteit kan soms heel groot zijn. Ik wil deze zo klein mogelijk maken. Bij alle samenwerkingsverbanden zal ik uiteraard relevante (praktijk)partners betrekken. Mijn nieuwe titel zorgt ervoor dat ik bij andere overleggen aansluit en mijn netwerk zich uitbreidt. Dat opent nieuwe deuren', aldus Visser.