Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

White Horse Press Poster Prize voor Bob Pierik en Petra van Dam

5 september 2023
Op de ESEH-conferentie in Bern (Zwitserland) deze maand, ontving VU-onderzoeker Bob Pierik de 'ESEH Poster Prize' gesponsord door de The White Horse Press.

Een jury onderzocht een tiental posters en concludeerde dat Bob Pierik en Petra van Dam de  hoogste onderscheiding verdienden voor hun 'Who Drinks which Water?' dat grafische helderheid, aantrekkelijkheid en de effectieve integratie van veel informatie en soorten afbeeldingen combineert, zonder rommelig te zijn.  Een versie met een hogere resolutie is te vinden via de volgende doi. De poster van Pierik geeft een samenvatting van de eerste resultaten van het project ‘Omgaan met droogte’, onder leiding van VU-hoogleraar Van Dam. Kijk voor meer informatie op de projectwebsite copingwithdrought.com.

Geschiedenis van drinkwater in Nederland
Voor Nederland is de geschiedenis van het drinkwater vrijwel onbekend voor de komst van leidingwater, vanaf ongeveer 1850. In de vroegmoderne tijd was de toegang tot drinkwater echter zeer flexibel en aanpasbaar. Mensen haalden water uit meerdere bronnen zoals grondwater, regenwater en oppervlaktewater. "We onderzoeken de maatschappelijke weerbaarheid tegen droogte bij het omgaan met tekorten aan drinkwater. Stadsbewoners pasten geavanceerde en complexe microdrinkin g-waterinfrastructuren toe. Dergelijke infrastructuren verschilden per regio en zelfs per stad, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de lokale hydrologie. De voordelen van de drinkwatersystemen werden niet gelijk verdeeld", aldus Pierik.

Omgaan met droogte project
De poster van Pierik en Van Dam is bedoeld als inleiding op het project Omgaan met droogte. De onderzoekers probeerden drie abstracte thema's in de milieugeschiedenis vast te leggen met case-studies uit het onderzoek. Het eerste thema 'pluraliteit' is bedoeld om aan te tonen dat water in de vroegmoderne samenleving niet één geheel was, maar dat er veel variatie in waterbronnen was. "Met 'lokaliteit' wilden we deze diversiteit over geografische schalen laten zien: van de micro-infrastructuur van een stortbak tot de veel grotere schaal van de waterinfrastructuur van de hele Nederlandse Republiek. Tot slot werpen we met 'environmental (in)justice' de vraag op in hoeverre de toegang tot water varieerde, omdat vooral armere buurten en huishoudens slechtere toegang tot water hadden", aldus Pierik.

ESEH-conferentie
De conferentie wordt georganiseerd door de European Society for Environmental History (ESEH), die de studie van milieugeschiedenis in alle academische disciplines bevordert en iedereen die geïnteresseerd is in het veld aanmoedigt om zich aan te sluiten en betrokken te raken. Meer informatie op hun website.