Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Wetenschap in de Wolken: bibliotheken, universiteiten, burgers & Citizen Science

27 november 2023
In het project Wetenschap in de Wolken bundelen universiteiten en bibliotheken hun krachten met burgers om kennis te creëren, analyseren en verspreiden.

Het fenomeen van burgerwetenschap (citizen science), waarbij onderzoek in samenwerking met of door burgers wordt uitgevoerd, krijgt steeds meer aandacht. Echter missen bestaande online platforms, meestal vormgegeven door grote technologiebedrijven met winstoogmerk, een fundament gebaseerd op publieke waarden.

Kenniscloud
Hier komt KennisCloud in beeld, een innovatief platform ontwikkeld door bibliotheken. KennisCloud biedt een digitale ruimte waar community's, burgerwetenschappers en kennisinstellingen op gelijkwaardig niveau kunnen samenwerken aan wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Zowel online als offline ontmoetingen stimuleren kennisontwikkeling en het opbouwen van verbindingen.  

Wetenschap in de Wolken brengt wetenschap dichter bij de samenleving en biedt mensen de mogelijkheid om betrokken te zijn bij hun directe leefomgeving. Wetenschap in de Wolken is een veelbelovende ontwikkeling, waarin grenzen tussen experts en het publiek vervagen. Kennisdeling wordt een inclusieve, boeiende ervaring voor alle betrokkenen.

Samenwerking
Wetenschap in de Wolken is een samenwerking tussen KennisCloud, VU Universiteitsbibliotheek, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de Koninklijke Bibliotheek, Waag Futurelab en VU Athena Instituut. Hun gezamenlijke doel is het bevorderen van Citizen Science door het verbeteren van het bestaande KennisCloud-platform. Dit project, gefinancierd door Stichting PICA en lopend van juli 2023 tot juni 2025, creëert een hybride digitale publieke ruimte waar wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt. Het uiteindelijke doel is om dit platform beschikbaar te maken voor alle (bibliotheek)instellingen die betrokken willen zijn bij Citizen Science en wetenschapscommunicatie.

Meer weten over Wetenschap in de Wolken?

Neem dan contact met ons op

vraag.ub@vu.nl

Contactpersoon

Dit is een foto van David Oldenhof. Hij is beleidsmedewerker van de Universiteitsbibliotheek.
  • Anouk Nuijten
  • Informatiespecialist Geesteswetenschappen | Projectleider
  • a.nuijten@vu.nl